STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Kjære Misjonsvenner!                 

Et Velsignet Nyttår 2023.    

Med Guds velsignelse!  

Jeg er så takknemlig forat vår møtehall er innviet og at vi har fått innsatt folk til tjeneste i Ita Ybumi, Caacupe.  Det er så fint at de alle er fra Ita Ybumi.  Vi har nå:  Pastor, eldste (anciano og anciana), musikker og leder for ungdom,  leder og rådgiver for kvinner, kasserer, sekretær og en hovedansvarlig.

Nå torsdag den 2. febr. reiste folk fra «Jesus responde» ("Jesus svarer") for å undervise alle disse som skal fungere som  møteverter og rådgivere («ujieres.. y consejeros») under vekkelseskampanjen vi skal ha på en idretsplass 10. og 11. februar.  Det er organisasjonen «JESUS RESPONDE» som arrangerer kampanjen, og vi ber om at mange må søke Jesus og bli frelst!  Be inderlig for Ita Ybumi og at denne nye ledelsen må gjøre godt arbeid. Alle gleder seg og er forventningsfulle!  Jeg skal nå fylle ut en masse innbydelser med adresse til stedet for kampanjen og

få disse levert mandag eller tirsdag.  Jeg kjører til Ypacarai,

og her møter jeg pst. Teodoro som kommer fra Ita Ybumi for å hente disse innbydelsene, så fylles resten ut av ledelsen der.

Vi har det varmt og iblant masse regn.  Nå håper vi på fint vær under vekkelseskampanjen!

I morgen skal vi ha nattverdsmøte her i Lambare.  Jesus sa at det skulle vi ha inntil Han kommer!  Vi vet aldri når det blir siste gang her på jorden?  Det viktige er å leve i nært fellesskap med Jesus og hverandre i forventningen på Jesus!

«Jeg er på reise her, ja det i fremmed land.  Mitt hjem er langt herfra.....!»  Jeg husker ikke resten av sangen, men vi er borgere av et himmelsk land!  Og vi må være reiseklare når Han kaller oss hjem!

Hjertelig takk for all forbønn og økonomisk hjelp!  Jeg er dypt takknemlig!

Hjertelig hilsen meg

Kjellaug Palma 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com