STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Lambare 5. februar 2022  

Kjære Venner!       

Guds nåde og fred!

Vi takker Gud for et kraftig regnvær som var nødvendig for all vekst og nysåing!  Nå ble det også friskere.  Vi har hatt det kollosalt varmt denne sommeren!

Jeg vil minne om et Guds Ord som er så viktig: Fil. 3:10 «så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse!»

Det er så viktig å få kjenne Jesus! Det er så viktig at barna får høre Evangeliet, for vi går farlige tider imøte da det vil bli Staten som underviser barna.

Tre ungdommer har jeg kjørt til LIPPEN denne uken for å få spesiell undervisning til å nå barna. Nå skal de ha tre dagers «Hora feliz!» for å samle barna!  Jeg gleder meg!

Takk til Gud, så får vi fritt forkynne Guds Ord i kirken i Lambare og på utposter.  Snart er møtehallen ferdig til innvielse i Ybumi, Caacupe. Stilasjen med tak og sementgulv er på plass, og septitank og toaletter nesten ferdig!  Selvfølgelig står det mye igjen, såsom vegger og vinduer, men når vi har tak over hodet, kan virksomheten begynne. 

Vi trenger økonomi for å få alt ferdig!  Så om du kan hjelpe med dette, er vi svært takknemlige!

Flere kjente forkynnere har fått «hjemlov», og en hel del pga. virusen. Vi er takknemlige som får være friske!

Det vil komme bilder fra byggingen med det første!  Beklager at jeg ikke har det med her nå!

Jeg ville bare så gjerne få sende dere denne min hilsen på nyåret!  Tenk vi er alt i februar måned!

Hjertelig takk for all støtte økonomisk og all forbønn! Det går stadig fremover med Maria Liz, men det er 6 mndrs. prøve, så hun må være svært forsiktig med mat og ikke bli smittet da hun har lite motstandskraft.  Takk for all forbønn for henne og hennes familie.  Kostnadene er store med medisiner og spesielt kosthold!

Gud velsigne dere alle mine venner!

Hjertelig hilsen

Kjellaug Palma 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com