STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Kjære Deg spesielt!

                   

Guds fred og velsignelse! 

 

Lambare, Paraguay den 22. November 2021

 

Jeg vil fortelle at imorgen blir det Operasjon for Maria Liz (kona til pastor Teodoro).  Jeg er takknemlig for alle som er med å be for henne.  Hun har vært innlagt siden tirsdag, altså en uke.  Vi trodde at ved første inngrep skulle hun slippe den virkelig store, men en arterie virker ikke, så derfor er det spennende med morgendagen.  Takk til deg som har hjulpet også økonomisk!  Hver dag i uken som gikk har det vært undersøkelser og medisiner, og etterbehandlingen blir også kostbar.  Vi håper det skal gå bra!

Vil gi dere fra Salme 91:

«Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren:  Min tilflykt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!»

«Alene i håp til Gud, min sjel vær stille!»

I dag er bilen min på verksted for vedlikehold, så jeg benytter tiden til å skrive litt.

Vi har håpet om å innvie møtehallen i Ita Ybumi innen dette årets slutt.  Men nå står dette på stedet «hvil» mens operasjonen til Maria Liz er over. 

Men taket er kommet på plass, så tar vi tiden til hjelp.  Vi gleder oss over alle som har tatt imot Jesus der, og som venter

 

 

på at hallen skal bli ferdig! Møtehallen bygges ved at en av tomtene vi hadde foran kirken i Lambare ble solgt tidligere.  Evangeliet må  ut til nye steder.  Vi gleder oss.

Dette året har vært preget av «munnbind» og sykdom, et merkelig år, men virksomheten går videre, takk og  lov til Jesus!

Julaftan skal jeg være sammen med familiene hos Gunvor og Ingvald Skretting, med masse barn og Julestemning.  Jeg gleder meg til det!

Nylig hadde vi bryllup i Lambare, og pastoren som foretok vielsen var Pablo Mora.  I min første tid i Pedro Juan Caballero var det Pablo Mora som var evangelisten da vi besøkte forskjellige steder.  Han og hans hustru innbyr meg til feiring den 7. desember. Forskjellige ting feires og fra tiden vi hadde sammen for over 50 år siden!

 

Om det ennå er november, vil jeg ønske dere alle en 

Velsignet forberedelse for JULEN!

 

Så vil dere høre fra meg snart igjen!

 

Hjertelig hilsen

Kjellaug Palma  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com