STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Korsets Seier 1996 (?)

 

Ovideo Perez er en tidligere drapsmann:

 

Nå vil han lede narkomane til Jesus!

 

Tekst og foto:ODDVAR JOHANSEN 

45.000 av 4,8 mill. mennesker i mitt land Paraguay er avhengig av alkohol og narkotika. Er det noe rart at jeg vil gjøre noe for dem? spør Ovideo Perez, som er på besøk i Norge. Nå reiser har rundt i norske pinsemenigheter, samtidig som han vil se på Evangeliesentrenes arbeid, og hemmeligheten bak deres framgang. For når han kommer hjem til sitt land igjen, vil han starte med det samme oppsøkende arbeid blant Paraguays mange utslåtte.

Siden den sympatiske sydamerikaneren for ni år siden søkte Gud til frelse, har han vært opptatt av å hjelpe andre i nød. Sammen med misjonær Kjell Kvarstein fra Vennesla ønsker han nå å bygge opp et senter for alkoholikere og narkomane i Paraguay. I sommer reiser Kvarstein tilbake til Paraguay igjen. Da står Ovideo Perez og venter på sin gode medarbeider. Sammen vil de kaste seg inn i oppgavene.

Drap og spiritisme

Selv kommer Oviedeo Perez fra en familie der spiritisme og onde ånder hadde sitt hovedkvarter. Derfor flyktet han Hjemmefra, og kom virkelig ut på syndens vei. Resultatet ble at han hatet både Gud og mennesker. Bl.a. reiste han til nabolandet Argentina, og mistet kontakten med sin familie.

Jeg hatet både min familie og Gud. Jeg hadde mange indre problemer, og var sikker på at Gud var en slem pappa som bare dømte oss for alt det gale vi gjorde, sier han.

Ovideo Perez sank dypere og dypere, og var så bundet at han som 18-åring drepte sin homoseksuelle   partner   i Argentina for å komme fri. Etter det rømte han tilbake til hjemlandet. Han forsøkte tre ganger å ta sitt eget liv.

17 år gammel begynte han å bruke narkotika, og levde i tunneler under gatene. Han sank dypere og dypere hele tiden,men klarete ikke å komme seg ut av det.

 Men han møtte Jesus til frelse, og det er denne revolusjonære opplevelsen han nå gjerne vil dele med andre.

Stort alkoholforbruk

At alkoholforbruket i Paraguay er enormt stort, viser det aktum at 90 % av landets ungdommer er brukere av alkohol, mens 70 % av all reklarne i radio og TV handler om alkohol og tobakk.

Både Kjell Kvarstein og Jeg har vår bakgrunn i dette miljøet, og vi bærer begge på et kall til å hjelpe de som er bundet, sier han til KS. Til tross for det store behovet er det kun et eneste senter for alkoholikere og narkomane i krislen regi. Det drives av Assamblea de Dios, og ligger i hovedstaden Asuncion.

Staten ser ikke ut til å ha interesse for slikt arbeid, så mye står og faller på frivillige organisasjoner.

En av årsakene er at landets myndigheter ikke har interesse for dette, er nok at flere regjeringsmedlemmer selv importerer narkotika og ivisterer store penger på det, sier Perez til KS.

Skole blir omsorgssenter

Det er i Atyra at pinsevennenes senter for narkomane skal etableres.
Atyra er et lite sted og ypperlig for slikt arbeid. Klientene vil bli spart for storbyens fristelser, og dessuten er det lite korrupsjon i byen, som gjør det lettere å drive et slikt senter, sier Perez.

 

De planlegger å starte fra nullpunktet, og det blir sikkert ikke så mange klienter i begynnelsen. Men behovene er grenseløse. I tillegg til hjelpearbeidet, vil de også starte et bibelkurs i den tidligere norskeskolen, og kanskje også en mindre bedrift, der de tidligere alkoholikerne og narkomane kan lære seg å f.eks. snekre, bake, eller drive med lærarbeider, som er typisk for Attyra. Også tanken på jordbruk rører seg i Ovideo Perez' hode. Målet er at arbeidet skal bli selvfinansiert så fort som mulig.

Ny åpenhet

Pinsebevegelsen i Paraguay vokser, men ikke så hurtig som i de andre latin-amerikanske landene. Katolikkene har på mange måter et kraftigere grep på befolkningen i Paraguay enn i land det er naturlig å sammenligne med.

Det som skiller katolikkene i Paraguay fra andre land i regionen, er at de i Paraguay også sitter med mye av den politiske makten. Det gjør det vanskeligere for protestanter å slå gjennom med sitt budskap og innflytelse, på samme måte som f.eks. i de større landene Brasil, Argentina og Chile, sier han. Dessuten mener han at mentaliteten blant folket er mer forskjellig. Folket i Paraguay er ikke så åpne som andre, og mer betenkelige til alt som er nytt.

I den siste tiden har likevel evangeliet lydt over hele landet. Bl.a. gjennom den store kampanjen som evangelisten Luis Palau holdt for ikke lenge siden. Perez sier at det ble et klimaskifte i landet etter denne kampanjen, som ledet mange mennesker til Kristus. Over radio og TV fikk tusener høre evangeliet. Det som særlig gjorde inntrykk var at en av verdensdelens egne var hovedtaleren, og ikke en importert taler fra den vestlige verden.

Pinsevekkelsen vokser

Pinsevekkelsen er på frammarsj i landet, og flere pinsemisjoner har arbeidet i landet i mange år. Perez nevner amerikanske   pinsemisjoner,   og misjonærer fra Korea, Brasil, Argentina, Sverige, Danmark og Norge.

Det arbeid norsk pinsemisjon driver i landet er av de mindre, med ca. 600 medlemmer fordelt på ti hovedmenigheter og en rekke utposter. Den største pinsemenigheten finnes i hovedstaden Asuncion og har 4.000 medlemmer. Menigheter tilhører Assamblea de Dios. Men en gjennomsnittlig stor pinsemenighet i landet har ca. 150 medlemmer. I hovedstaden er det 300 pinsemenigheter, og 100 av disse tilhører Assamblea de Dios. I det øvrige Paraguay finnes ca. 150 pinsemenigheter.

Det pågår en selvstendiggjørelse i pinsebevegelsen som er positiv. Ikke slik å forstå at vi vil ha misjonærene bort. Men de nasjonale kjenner ansvaret større enn tidligere, og er villige til også å ta hånd om sin egen økonomi, sier Ovideo Perez. Men selv om menighetene blir økonomisk uavhengige, er man takknemlig for hjelp til bibelskoler, evangelisering m.m.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com