STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier
PYMS ARBEID l PARAGUAY 1998 - IFakta om Paraguay

Utenriksdepartementets landsider

Naturforhold:
Arealet er 407.000 kvadratkilometer.
Landet har ingen grenser mot åpent hav.
Folketettheten er 12 innbyggere pr. kvadratkilo-meter.

Innbyggere:
Ca. 4,9 mill. (1995).
81,8 % av befolkningen er en blanding av spansk- og guaraniopprinnelse.
90 % av befolkningen kan lese og skrive.

Største byer:
Hovedstaden Asuncion har 980.000 innbyggere.
46 % av befolkningen bor i byer.

Språk:
Spansk og guarani. Sistnevnte språk tales av 80 % av landets befolkning.
Bibelen er oversatt til begge hovedspråkene.
Det er tilsammen 21 språk i landet.

Religion:
98,2 % er kristne, men bare 6 % av disse er protestanter.
Katolikkene utgjør 91,7 %.
Det er også buddhister, tilhengere av bahai-religionen og andre i landet, men bare i
små grupper.
Animister utgjør 0,7 % av befolkningen.

Paraguays religiøse historie 

 

 

Styresett:
Landet ble selvstendig fra Spania i 1811.
Både på 1800-tallet og det meste av 1900-tallet har landet vært offer for kriger og urolig
heter.
I årene 1954-1989 ble landet ledet av et korrupt militærstyre.
I dag er det demokrati i landet.

Misjonærer:
Ifølge Operation World er det over 500 misjonærer i landet.
Det er en misjonær pr. 8.200 innbyggere. Misjonærene kommer fra 63
misjonsselskaper.

Protestanter:
Blant de største protestantiske kirkene i landet er pinseretningen Assemblies of God størst, med 172 menigheter, mens mennonittene er på andreplass med 11 menigheter. Også andre pinseretninger, inkl. det arbeid norske pinsevenner driver, kommer samlet høyt på listen. Deretter følger lutheranere og baptister.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com