STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

  

Nytt fra Paraguay

 

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf

September 2007

 

Kjære venner!

Vi har nå vært hjemme vel tre måneder, men vi har jo stadig kontakt med arbeidet i Paraguay. Anne Lise og Ole Johs Jorud gjør en vikrig jobb der. I juni ble det oppstartet bygging av en liten skole i indianerkolonien Rio Verde, og allerede i oktober er den ferdig for innvielse.

Klikk på bildet for større bildeFor litt siden fikk vi høre at vår medarbeider, Eriberto, mistet alt han eide (hus, klær etc) da huset brant ned (Klikk på bildet for å få et større bilde). Han og kona var en tur hos hans foreldre like i nærheten, og da de kom hjem, kom de til en branntomt. Huset var satt opp tidligere dette året. De står bokstavelig på bar bakke. Joruds hjelper så langt midlene rekker.

Eriberto er lærer i den videregående skolen,samt regnskapsfører for misjonens prosjekt, men lønnen er ikke stor, så dette er vanskelig for familien.

For litt siden ble eldre indianer-kvinne (mor til en av lederne i indianerkirken) stykt forbrendt. Nødvendig helsehjelp var dyr, forsikring fins ikke, og pengene manglet. Takket være midler som kommer inn til en sykekonto for Paraguay, kunne hun få hjelp, og ser ut til å overleve. Hun er bare ett av svært mange tilfeller.

Som ikke Paraguay har nok plager, har en enorm skogbrann bredt seg fra nord. Mere enn en million hektar skog og jord er brent. Massevis av hus er brendt, og folk har omkommet. Nå trues blant annet et stort natur-reservat hvor ache-indianerne bor. Vi har vært endel der. Dette rammer spesielt de fattige.

 

 Røken har vært så intens i Asuncion, at flyene har ikke kunnet ta av der. Grunnen er at det ikke har regnet siden mai. Det er knuskt-tørt, og svært farlig. Det har regnet litt, men  det brenner fremdeles.

Ellers så har arbeidet blitt evaluert av utsendinger fra NORAD (vi får jo endel midler derfra til skolebygg). Den 19. september møtte Rudolf  representant for evalueringsteamet på PYM. Vi er jo spente på utfallet. De er jo svært kritiske til at misjon kan arbeide blant urbefolkning. De tror vel at vi bruker NORAD-midler til evangelisering. Vi derimot er svært beviste på hva offentlige midler skal brukes til, og vi har intet å skjule, så vi håper det går greit. Det kan ha konsekvenser for fremtidig samarbeid med NORAD, og i ytterste konsekvens, hjelp til indianerne. For virkeligheten er at det er svært få som engasjerer seg til fordel for indianerne i Paraguay.

Vi ber derfor om deres forbønn for arbeidet i Paraguay, at det må lykkes å hjelpe disse fattige til et bedre liv, og fremfor alt, at det må bygges en sterk indiansk kirke!

Vi ønsker dere Guds rike velsignelse!

Med vennlig hilsen

 

 

Skrevet den 30. september2007


Postadresse: Hagaveien 50, 3271 LARVIK

E-post: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Midler kan sendes slik:
Pinsemenigheten Betanias Ytre Misjon
Postboks 167, 3251-Larvik

Konto 2440.07.59142.  Merk sendingen med ”Drift, Paraguay”

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com