STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Nytt fra Paraguay

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf

September 2006

 Kjære venner!

 

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Ef 1,2

 

Så er vi igjen på plass i Paraguay, og er i gang med arbeidet her.  Som vel kjent, var vi på ferie i Norge.  Det var deilig å få være sammen med barn, barnebarn og familie og venner for øvrig. Den 13.  august hadde vi et flott bryllup for Hosna og Ariel (sønnen vår). Rudolf hadde gleden av å vie dem, og trivelig var det å bli kjent med den nye svigerfamilien!

Den 27.  september var det samlingsfest på Betania, og det ble tatt avskjed med Elisabeth (vår datter), David, Alexander, Christian, Patrick og Celine. De er utsendt til Mosambik for å arbeide i misjonens prosjekter der blant gatebarn. De blir der 2 år. Dermed er vi som familie spredd på tre kontinenter: Norge, Afrika og Sør Amerika. 

Hvis du vil vite mer om arbeidet der, kan du lese på  http://www.nytthaap.com/.

 

Samme uke som vi kom til Paraguay, dro vi til Paso Cadena for et nytt seminar. Lørdagen var det bryllup i indianerkirken, hvor et ungt par giftet seg.  Kirken var pyntet til fest, og pastor Martin forrettet.  Etterpå serverte de en enkel matrett.

Det ble sagt at det var første gang noen giftet seg i Paso Cadena uten først å ha vært samboere.

Akkurat i denne tiden fikk vi en svært kald periode, og det var rim på marken ved daggry. Søndagen etter bryllupet var det så kalt, at nesten ingen kom på møtene!

Den 4.  september ble den nye videregående skolen tatt i bruk.  Ettersom det er plan om å sette opp enda ett bygg, venter vi med innvielsen til det er ferdig i 2007. Vi avventer svar fra PYM. Men flott var det å flytte skolen fra heller kummerlige forhold i den lille klinikken, til ganske moderne lokaler.

 

Resultatet av oppropet om hjelp til lærerlønninger (som vi ikke får fra NORAD), resulterte i flott respons fra menigheter og enkeltpersoner.  Mange TAKK skal dere ha. Må Herren velsigne rikelig igjen!!

Vi hadde lånt for å betale lønn i juni og juli, og nå har vi midler til ut september, samt noe i oktober – desember.  Vi mangler altså en hel del fremdeles. Vi er stadig i kontakt med skolemyndighetene med forespørsel om svar på søknad om støtte fra Den Paraguayske Stat. Først i november kan vi ha et svar, men det er lite sannsynlig at alle lønningene blir dekt  nå.  Det tar tid, ettersom etterspørselen om støtte er svært stor, og midlene alt for små.  Men jeg tror dette er en prioritert sak, så vi håper og ber om at det må lykkes. Vi ville bli svært takknemlig om flere kan være med å hjelpe oss med lønn til disse lærerne, inntil staten tar over hele ansvaret. Det vil bli svært uheldig, om vi må stenge skolen pga manglende lønnsmidler. Se kontonummer nedenfor.

Fra Paso Cadena, reiste vi til Fortuna for seminar og møter. Vi fikk tre verdigfulle dager sammen.

I menigheten har det i lenger tid vært ganske store problemer.  Vi fikk samlet alle lederne, og pratet sammen. Vi tror det er tid for å se framover, ikke bakover på alle uheldige disposisjoner og handlinger. En av lederne tenkte å gå ut av menigheten, og kanskje flere med ham.  Vi tror vi klarte å snu dette.  Vi fikk en god bønnestund sammen, og vi tror det vil resultere i at menigheten kommer seg ”på bena igjen”.  Indianermenigheten er enda liten og svak, så den trenger både forbønn og hjelp!

Lederne ønsker å få et par stykker på bibelskolen fra neste år (februar/mars), men dessverre er midlene små, så jeg vet ikke om det er mulig.

Vi ønsker Guds rike velsignelse, og takker for all støtte og forbønn!

 

Med vennlig hilsen

Brit-Lajla og Rudolf

Skrevet den 23. septemberi 2006


Postadresse: Casilla de correo 2328, ASUNCION, PARAGUAY
E-post: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Midler kan sendes slik: 

Pinsemenigheten Betanias Ytre Misjon,

Postboks 167,

3251-Larvik

Konto 2440.07.59142. 

Merk sendingen med ”Skoledrift, Paraguay”

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com