STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Nytt fra Paraguay

 

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf

 Mai 2008

 Kjære venner!

 

¡Paz del Señor!

 

Selv om vi er hjemme, har vi god kontakt med arbeidet via Anne Lise og Ole Johs Jorud. Derfor vil vi sende litt informasjon fra arbeidet, og håper det er greit!

Sendebrevet finner du her:

http://www.pymisjon.com/Guarani/jorud_05-2008.htm

Vår adresse er: www.pymisjon.com.

 

Vi ønsker deg Guds rike velsignelse!

 

Med vennlig hilsen

Skrevet den 19. mai 2008


Postadresse: Hagaveien 50, 3271 LARVIK

E-post: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Midler kan sendes slik:
Pinsemenigheten Betanias Ytre Misjon
Postboks 167, 3251-Larvik

Konto 2440.07.59142.  Merk sendingen med ”Drift, Paraguay”

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com