STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Brev til Pinsemenigheten Betania, Larvik 4. August 2004

Kjære menighet!

 

Det er med både ydmykhet og glede at vi igjen melder oss til misjonstjeneste i Paraguay.

Da vi kom hjem i 1987, var vi innstilte på, at når vårt forsørgeransvar her hjemme var over, ville vi reise tilbake til Paraguay for å fullføre den tjeneste som vi følte oss kalt til i vår tidlige ungdom.

Årene i Larvik har på ingen måte fjernet oss fra misjonsarbeidet i Paraguay. Kallet som Gud gav oss, har vært levende i våre liv og har fått konsekvenser for oss også her hjemme.

Da vi i tillegg fikk en konkret kallelse fra Iglesia Filadelfia, Ypacarai i juli 2003, for å arbeide sammen med dem, gav det gjenklang hos oss. I tillegg har vi fått muntlig forespørsel fra indianermenighetene om å arbeide sammen med dem.

Vi ønsker å dele arbeidet i to:

  • Rent evangeliske arbeid blant indianere og mestisere. Det er undervisning i Bibelskolen, og rundt i menighetene, organisering av kampanjer osv..
  • Organisasjonsutviklingskurser og annen støtte i indianerkoloniene.

Vi trenger hjelp til å finne en utsendermenighet, og det ville være en stor glede for oss om Betaniamenigheten tar på seg dette ansvaret. Dernest trengs støttemenigheter.  

 På grunn av arbeidssituasjonen, engasjement i PYM, samt at

 

 

det trengs tid til konkrete forberedelser, ønsker vi å reise ut ca. 1. september 2005, og vil i første omgang være ute til sommeren 2007. Vi vil søke om permisjon fra vår arbeidsplass.

For egen regning ønsker vi å være hjemme ca to måneder hver sommer (en mnd. ferie, den andre arbeider vi) for å holde kontakten med familien og menigheten. Dette er mulig ettersom reiseutgiftene er blitt vesentlig lavere - omtrent hva folk bruker til vanlig ferie i Norge. Det er ofte vanskelig å drive kampanjer, kurser o.l. om vinteren (Paraguay).

I juli bad misjonærkollega Ingvald Skretting om hjelp til å lage en søknad til PYM / NORAD om bygging av skoler, samt organisasjonsutviklingskurs blant indianerne. Da så vi at det var en mulighet til å gå sammen i dette arbeidet i Paraguay, hvor Skrettings tar ansvaret for skolebyggingen, og vi organisasjonsutviklingskursene blant indianerne. Søknaden er via PYM sendt NORAD, og det er da inkludert ca 50 % stilling til leder for organisasjonsutviklingsprogrammet, bil etc..

Vi kan gå inn i en slik stilling, og det vil forenkle den økonomiske siden, samt gi muligheten til et høyst påkrevende opplæring blant indianer-ledere. Men vi avventer resultatet av søknaden.

Vi takker for velvillig behandling!

Med vennlig hilsen

Brit-Lajla og Rudolf

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com