STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Pinsemenigheten Betania, Larvik

Larvik 3. november 2004

 

Brev til menigheter med forespørsel om støtte: 

 

Pinsemenigheten Betania, Larvik har antatt Brit-Lajla og Rudolf Leif Larsen som misjonærer til Paraguay, med planlagt utreise august/september 2005. Ettersom menigheten allerede har avtaler med andre misjonærer / oppdrag, klarer vi ikke å påta oss hele ansvaret for økonomien, og ber derfor om hjelp til å realisere dette.

De har fått innbydelse fra ledelsen for Filadelfiamenighetene både blant mestisere og indianere. Enda er arbeidet lite, og det er store behov for hjelp i bibelundervisningen i menighetene. (For tiden er det bare en norsk misjonær i Paraguay - i tillegg til en pensjonist). I tillegg er det svært store behov i en svært fattig indianerbefolkning. Vårt misjonsoppdrag i Paraguay er på langt nær fullført.

De ønsker å dele arbeidet i to:

  • Rent evangeliske arbeid blant indianere og mestisere. Det er undervisning i Bibelskolen, og rundt i menighetene, organisering av kampanjer osv..
  • Organisasjonsutviklingskurser og annen støtte i indianerkoloniene.

Sammen med misjonær Ingvald Skretting er det søkt til PYM / NORAD om midler til bygging av skoler, samt organisasjonsutviklingskurs blant indianerne. Skrettings tar ansvaret for skolebyggingen, og ekteparet Larsen tar ansvaret for organisasjonsutviklings-kursene blant indianerne. Hvis søknaden innvilges, kan de gå inn i en slik stilling, og det vil forenkle den økonomiske siden. Men vi avventer resultatet av søknaden.

Vi ville være svært takknemlig om menigheten vil være med åfinansiere utsendelsen. Vi ønsker åkomme i dialog med menigheten, og ber om at dere tar kontakt med undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

Jan Eilert Aakre

Forstander

 

 

Kort presentasjon

Brit-Lajla, f. 13.01.46, er sykepleier/jordmor og Rudolf, f. 07.06.48, er anestesisykepleier. De var misjonærer i Paraguay i perioden 1976 - 1987, utsendt av Filadelfia, Bodø. Det var evangelisk og sosialt arbeidet blant guarani-indianerne i Paraguay. De kom hjem på grunn av familiesituasjonen.

De bosatte seg i Larvik i 1987, og har arbeidet på Larvik sykehus. Brit-Lajla på medisinsk poliklinikk og Rudolf som avdelingssykepleier på Anestesiavdelingen.

Rudolf har det meste av tiden vært ledende eldste i menigheten. I perioden 1995 -1996 hadde han ansvaret i menigheten. Han har ledet menighetsmusikken alle årene. Brit-Lajla har vært i søstermisjonen og menighetsmusikken.

I perioden 1988 - 1995 arbeidet Rudolf blant latin-amerikanere i Skien, og deretter blant narkomane i Larvik.

Første del av '90-tallet var Rudolf med i PYMs Prosjektgruppe, og siden 1996 i PYMs Hovedstyre. Han har vært styreleder siden 1999.

Rudolf har gjennomført 3-årig "Ministerial Studies" pr korrespondanse ved Berean College i 1988, og holder på med studier via ICI University pr korrespondanse.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse:
Boks 167, Sentrum
3251 LARVIK
Besøksadresse:
Dr. Holmsvei 7
3257 LARVIK

Betania
Tel/fax: 33 18 21 75
40429997
Bankforbindelse:
Menighetskasse
Misjonskasse
BeLa Radio

BeLa Radio
33 13 07 00

Bankgiro
2440 07 75636
2440 07 59142
2440 07 75679

Organisasjonsnr.:
971 491 140

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com