STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Vi trenger DIN støtte!!!!

 

Oppdatert 2. desember 2016

 

Vi arbeider i hovedsak på to områder:

  • Bibelskolen ITF: Vi trenger støtte til stipender spesielt for fattige indianerungdommer.. Det koster ca kr 10.000 pr år pr elev. Se HER!
  • Indianermenigheten: støtte til evangelist, barne og ungdomsleirer, konferanser o.l.. Se HER!

 

 

ParaguayMisjon
c/o Pinsemenigheten Betania
Pb 167, sentrum
3251 LARVIK
Kto: 1594.29.62026

Man kan få fradrag på skatten for gaver. Si i fra om du ønsker det. Se HER>>>

Skriv til: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com