STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                   

Sendebrev fra HOGAR NORMA barnehjem i Ypacarai - April 2011

 

De aller fleste har vel ikke truffet noen av de som bor på hjemmet. Det er derfor en stor glede for oss at dere er med og støtter arbeidet ,slik at alle som bor på Hogar Norma kan ha det godt å få den omsorg og pleie de trenger for å kjenne seg trygge til tross for sykdom og funksjonshemning.  Ikke rart at vi hver dag når vi samles til en liten andaktsstund, takker Gud for dere og ber om at Han skal velsigne dere rikelig tilbake.

Hittil i år har det stort sett gått greit med alle på hjemmet. Det har ikke vært problemer utenom det som er normalt med så mange sterkt funksjonshemmede og hjelpetrengende.
På slutten av fjoråret var Griselda svært urolig og hadde mye vondt. Heldigvis har hun det bedre nå og er mye roligere. Dette er også viktig for alle de andre på hjemmet.  Elodia er også fin og liker godt å hjelpe til så godt hun kan. Juancito har det bra. Smiler og er i godt humør. Nelly hjelper også til når rent tøy skal legges sammen og ryddes inn i skaper og skuffer. Med Litchi går det veldig godt. Nå er hun mye roligere og avslappet enn tidligere.

Catalina reiser noen ganger og besøker tanten sin som bor i Aregua som ikke er så langt fra Ypacarai. Hun er veldig flink til å holde terrassen ren og i orden og tar gjerne oppvasken etter måltidene.  Wilfrido trives som vanlig nede ved porten. Der hilser han på alle biler og busser som passer på hovedveien til Asuncion. Dette er noe han har holdt på med fra han var ganske liten så han har mange kjente som smiler og hilser igjen. Dessuten vil han gjerne hjelpe Frederico med det han holder på med av reparasjoner og vedlikehold på området. Noen ganger kan han hjelpe Catalina med oppvasken også.  I mars reiste han en tur til Pedro Juhan Caballero for å besøke Mirian og Alfredo som og ledere på daghjemmet. Der var han en uke og fikk blant annet møte igjen en god venn som heter Osvaldo. Mirian, Osvaldo og Wilfrido har vokst på Hogar Norma og kjenner seg som søsken.

Til slutt vil vi nevne litt om den økonomiske situasjonen for Hogar Norma. De månedlige utgiftene for å holde arbeidet i gang her på hjemmet ligger på ca. 14 15.000.000 GS. Det utgjør ca. 20.000,- norske kroner.  

Vi igjen takke dere for all hjelp. Vi er også takknemlige om dere husker på oss når dere ber. Både våre funksjonshemmede venner og vi som jobber her trenger Guds hjelp og kjærlighet. Vi ønsker Guds velsignelse til dere alle.        

 

Vennlig hilsen Gregorio Cabrera


Ønsker alle våre venner og støttepartnere en riktig GOD PÅSKE.
Vennlig hilsen Rigmor Overhalden

Gavekonto til Hogar Norma:  
Bankgiro            7104 20 22688
Postgiro            0530 33 47226
For skattefritak:  7874.06.66087

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com