STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

   Ypacarai, mars 2010

Sendebrev fra HOGAR NORMA

 

Kjære venner og støttepartnere i Norge                                                         

 

Fra Hogar Norma sender vi en hilsen og håper alle våre venner i Norge har det bare bra. Vi er litt sene med vårt sendebrev denne gangen. Grunnen til det er at ei av våre jenter, Lorena, har fått tilbud om å jobbe på en stor fabrikk her i Ypacarai som lager madrasser av høy kvalitet. Tilbudet var i første omgang en prøveordning på 15 dager, men i forrige uke fikk hun bekreftelse på at hun kan få fortsette å arbeide i selskapet. Lorena har tidligere fullført videregående skole og er nå veldig fornøyd og glad med å ha fått et arbeide. Dette er også svært viktig for oss som arbeider på Hogar Norma. Lorena er som en av våre blitt inkludert i arbeidslivet her i Ypacarai. Arbeidstiden er fra kl. 7 om morgenen og varer til utpå ettermiddagen. Vi bringer mat ned til henne midt på dagen og ser etter at hun har det bra. Lorena er veldig flink og har allerede mottatt sin første lønning noe hun med stolthet har fortalt i menigheten vår. Etter at Lorena kom tilbake fra Argentina, der hun bodde sammen med sin mor noen måneder, har vi forstått at det ikke var så lett for henne å finne seg til rette der. Vi er derfor glade for at hun er tilbake hos oss og har fått dette tilbudet med et arbeide som kan være med å gi henne en meningsfylt tilværelse. Vi er veldig glad i henne og er takknemlig for at hun har klart denne prestasjonen.
Vi er også takknemlige for å kunne fortelle at de andre som bor på hjemmet har det bare bra. Etter en lang sommerferie har det vært en god skolestart for John, Elodia og Nelly. De er glade for å være tilbake sammen med sine venner i spesialklassen på skolen. Gjennom sine medelever får de bedre kontakt med samfunnslivet i sitt nærmiljø. Lichi og Catalina har det også veldig bra. De fungerer godt og utfører godt sine daglige arbeidsoppgaver her på hjemmet. Selvfølgelig er det dager som ikke er like gode og de kan gi uttrykk for sine egne reaksjoner på deres tilstand. Alle er i svært god helse. Heldigvis har ikke Gricelda hatt så mange anfall som tidligere, noe som virker beroligende på alle sammen.

Så kan vi fortelle at Hogar Norma har fått et nytt bestyrerpar. De heter Elsa og Frederico Bernal. De har allerede flyttet inn i et av husene på Hogar Norma og er i gang med sine arbeidsoppgaver.  Elsa er lærerutdannet og underviser i skolen som ligger på området. Det har i lengre tid foregått samtaler mellom styringsgruppen for hjemmet og lederne i kirken, og på siste menighetsmøtet var det enighet om å anbefale Elsa og Frederico til oppgaven som bestyrerpar for Hogar Norma. Det har også vært flere møter hvor vi har samtalt om hvordan arbeidet på hjemmet skal organiseres samt definere bestyrerparets oppgaver som ledere.

Jeg har blitt forespurt om å fortsette som Hogar Normas kontaktperson til Norge og har sagt meg villig til det.  Bernarda (Teti) skal fortsatt ha det største ansvaret for det daglige arbeidet i husholdningen. Jeg er takknemlig for kontakten jeg har fått med dere i Norge og er glad for at jeg kan få opprettholde den. Jeg er også blitt bedt om å fortsette arbeidet med å oppmuntre lokale forretningsforbindelser til å støtte arbeidet på Hogar Norma. Dette er kontakter jeg har gjennom mitt arbeid som advokat.

Til slutt vil jeg igjen takke våre venner i Norge for all hjelp og støtte dere gir til Hogar Norma. Vi som arbeider her med våre funksjonshemmede venner ønsker og omgi hvert medlem av denne husholdningen med omsorg og kjærlighet.
Med respekt og takknemlighet til dere alle og ønske om Guds rike velsignelse.
        

Gregorio Cabrera

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com