Barnehjemmet / daghjemmet "Lar Esperança" i Porto Xavier, BRASIL - HISTORIEN

Porto Xavier ligger i fylket Rio Grande do Sur, Brasil, helt i sør-vest, på grensen til Argentina. I 1980 kom den 80 år gamle, svenske misjonæren, Gunnar Axell, fra Argentina til byen. Han hadde arbeidet i Argentina siden midt på '50-tallet. Han arbeidet blant annet med foreldreløse barn. Han bygde et barnehjem på øyen Apipe Grande i Paranafloden. Dette hjemmet måtte flyttes til fastlandet p.g.a. et kraftanlegg. Hans sønn, Bengt Axell, tok seg av det nye hjemmet.

Med hjelp av midler fra SIDA, Sverige, bygde han barnehjemmet "Lar Esperança". De hadde ca 50 barn boende på barnehjemmet.

Han døde i 1994. Da ville Elisabeth (vokst opp i Paraguay) og David Axell (hans barnebarn, vokst opp i Argentina) fortsette arbeidet. De var utsendt fra Betania, Larvik, og bodde der fram til 2003 For å finansiere driften, ble det danne en fadderordning, "Mitt Fadderbarn", som engasjerte omkring 60 givere. I tillegg mottas støtte fra BMU, Sverige, og fra andre.

Nå bor det et varierende antall barn på barnehjemmet, samt at det er daghjem for mange som bor hjemme, men trenger oppfølging. Barna kommer fra gaten, oppløste hjem, hjem med store sosiale, økonomiske og helsemessige problem.

Hjemmet drives nå av et brasiliansk ektepar, Marisa og Valter Doledo, og med tilsyn av Elisabeth og David Axell. Hjemmet er en egen stiftelse, med eget styre som styrer hjemmet.