STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

  

  Sendebrev fra Brit Lajla og Rudolf januar 2013                                                                            

 

Mandag morgen kl 0615 den 26. November dro jeg alene til Sør-Amerika på oppdrag for PYM. Jeg møtte bistandsansvarlig i PYM, Torild Almnes og hennes mann Cato i Cochabamba, Bolivia. Turen gikk fra Torp > Amsterdam > Lima, Peru > Santa Cruz, Bolivia til Cochabamba. Vi ble der fram til lørdag 1. desember. Dro da tilbake til Santa Cruz, og jeg fikk mange timer sammen med Hiberth Rojas, leder for prosjektet i Bolivia.

 

PYM ba meg om å være deres "kontakt" for skoleprosjektet i Bolivia og bokprosjektet i Paraguay fram til sommeren 2013. Arbeidet består blant annet i oversetting av brev / dokumenter, kontakt via epost og telefon / SKYPE.

 

 

Vi var jo i Bolivia i November / desember 2012, og det var kjekt å treffe vennene der igjen. Det er et STORT arbeid i Bolivia.

I Paraguay traff jeg venner og kjente rundt omkring, og spesielt i indianerkoloniene / menighetene i Paraguay, noe som er svært hyggelig!

Denne rapporten er delt opp i flere deler, og du får tilgang ved å klikke på linkene nedenfor:

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com