STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Brev fra bibelskolen ITF

Oktober 2015

 

Kjære venner!

Jeg skriver for å kommentere hvordan vi holder på og avslutter skoleåret i ITF.

A. Interne elever: Elevene har kommet godt igjennom materiellet for dette året.

 

De praktiserer i menigheter som de tjener i, og hjelper i aktiviteter som evangelisering, renhold, vedlikehold og møter i menigheten.

 

Elevene dro til en by i nord, som heter Jaguarete Flores, hvor de var med på å sette opp reisverket til en ny kirke, og om kveldene deltok de i evangeliserings-kampanjer med evangeliserings-teamet "Jesus Te ama" ("Jesus elsker deg") fra en menighet i Asunción.

De deltok også i arbeidet på spisesteder for barn, barne-møter, og renhold på selve institusjonen.

AVSLUTNINGs-festen blir søndag den 29. November kl 0900.

 

Intern-elevene (med stipend fra Norge) får sine DIPLOMER I BIBELEN OG TEOLOGI.

Kveldsgruppen har 7 elever, og også de får sine DIPLOMER I BIBELEN OG TEOLOGI.

AVSLUTNING AV SKOLEÅRET I ITF: Vi avslutter nå et utfordrende skoleår, men til tross for vanskelighetene fortsetter vi faste i tjenesten med å undervise fremtidige ledere for Herrens tjeneste.

Økonomisk avslutter vi ikke en god periode, ettersom vi har forpliktelser å innfri, som lønninger og andre basis-kostnader, og vi har bare kunnet innfri t.o.m. november, og vi ber om et offer som kan hjelpe oss å fullføre året uten gjeld.

Vi har mottatt regelmessig overføringer fra vennene i Norge via Tirsa Axell.

 

Vi har brukt endel penger på vedlikehold av skolen, som etter endel år var nødvendig, slik som utskifting av sanitær-anlegg, rør-system, maling, elektrisitet og kjøkken-møbler.

 

Vi takker Gud for oftene fra deres menigheter som dere sender oss. Må Gud alltid velsigne vennene!

Hvis dere har spørsmål, er vi rede til å svare.

 

Med hilsen:

David Florenciani. 

Sekretær i ITF.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com