STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Misjonskonferansen "Kraften til å forandre verden" 

11  - 13. November 2016

 

Korsetsseier skriver:

Pinsemisjonen må forankres i lederskapet

Nov 11, 2016, Anne Gustavsen

  Misjon må ikke bli en egen interessegruppe for seg selv, men forankres i ledelsen. Misjonslederen må sitte i menighetens lederråd.

Tekst: Anne Gustavsen (i Kristiansand)
Foto: Anne Gustavsen og Kent Andersen

Programmet

Det sa pastor Benjamin Jensen fra Pinsekirken Tabernaklet, Bergen, da han innledet til samtale under PYMs misjonskonferanse i Filadelfiakirken, Kristiansand i helgen om visjonært og strategisk misjonsarbeid.

PYMs nasjonale konferanse har 200 påmeldte, og har åpne kveldsmøter. Hovedtalere er Øystein Gjerme, Carl-Gustav Severin og Soheila og Kjell Fors. I tillegg pågår en rekke seminarer og mindre samlinger.

Les mer HER!

 

TALER på konferansen:

Øystein Gjerme taler

 

Her kan du se fra avslutningsmøtet 13. November 2016 hvor Carl-Gustav Severin  taler:

 

Les mer HER!

 

Se også fra Filadelfias nye lokale:

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com