STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Misjons-hilsen fra Kjellaug den 15. februar 2020

Kjære, kjære Venner!                             

Guds nåde og fred!

Endelig noen ord fra meg igjen!  Dagene flyr fra meg!  Vi har det også veldig varmt fremdeles!

« Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til!»  Luk. 21:28

Det er vel ingen tvil om at vi er i en apokalyptisk tid, at ting lenge har pågått, men ikke i en slik styrke som nå!  Guds Ord sier:

« Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner.  Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser.

Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden.  For himlenes krefter skal rokkes.»v.25-26

Og til oss alle:  « Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare.........

Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!  Luk. 21: 34-36

En Herrens tjener har sagt at dette året 2020 og kanskje 2021 er de siste hvor en kan omvende seg og bli frelst før Bortrykkelsen, fordi «mørket» (synden og demoniske krefter) vil stadig tilta i styrke.

Derfor, kjære venner,  La oss leve riktig og innby så mange som mulig å komme til Jesus mens «døren» er åpen!

Vi må be for Norges land og Paraguay at mange må stanse opp og tenke, slik som den «fortapte sønn».  Det står om ham i Bibelen at «han kom til  seg selv, og tenkte ..»

Jeg er så takknemlig for alle dere som ber, forbønnens makt er stor.

Arbeidet i Paraguay pågår.  Noen kirker vokser og andre må kanskje snart stenges?  Åndskampen er hard!  Jeg  er takknemlig til Herren at jeg kan få være med å så ut hans Ord.  Jesus er redningen både her og i Norge.

Neste lørdag skal vi ha Bønne-natt i vår menighet i Lambare.  Så stort det er at vi ennå har frihet til å forkynne Guds Ord.

Vi vet at den 14. mai skal «Den nye Verdensordningen underskrives i Roma av «de store» i verden for å skape en «Ny humanisme».  For å oppnå dette sier Paven, at vi må begynne med de små, med barna for å inndoktrinere dem.  Alt dette er skremmende og forteller oss at vi må benytte tiden vi har til å gi barna Guds Ord!

 

Hjertelig takk for all forbønn og forat dere støtter arbeidet i Paraguay økonomisk!  Herren skal lønne hver enkelt igjen!

Hjerteligst

Kjellaug Palma

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com