STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Årsrapport 2012 for ParaguayMisjon

 

Arbeidet har hatt fokus på følgende områder:

 1. Bokprosjektet.
  • Egenandelen er hele tiden utfordringen. I år var den på kr 126.252 (fra ParaguayMisjon-regnskapet kr 113.444), og vi kom i mål! Menigheter, PYM Barnehjelp og enkelt-personer er med og bidrar. Regnskapet ser du HER!
    
  • Bokprosjektet har fungert meget godt gjennom hele året. Rudolf besøkte prosjektet sammen med Solveig Seland og Lewi Peter Hansen fra PYM i februar. Det gir jo mulighet til å drøfte planer, budsjett og regnskap, og en får en bedre forståelse for arbeidet. Mellom besøkene er det nær kontakt via epost eller Skype / telefon.
   I januar og juli oversetter Rudolf rapportene fra prosjektet. Man opplever at det gjøres et skikkelig og profesjonelt arbeid.
   Du finner årsrapporten HER!
    
  • PYM ba meg i august om å være deres konsulent for skoleprosjektet i Bolivia og bokprosjektet i Paraguay fram til sommeren 2013. Arbeidet består i oppfølging av prosjektene, korrespondanse, oversetting av brev / dokumenter, kontakt via epost og Skype / telefon.
    
  • Rudolf var i desember på nytt besøk, denne gangen sammen med bistandsleder i PYM, Torild Almnes, sammen med hennes mann, Cato.
   • Vi møttes i Bolivia, og var da sammen med FES (Fundacion para Educacion y Servicio) og prosjektkomiteen PDI (Proyecto Desarrollo Institucional PDI-Bol), med leder Hiberth Rojas, som jobber for å forbedre skolenivået i 25 utvalgte skoler. Det ble behandlet en hel del saker knyttet til prosjektet.
   • Deretter dro vi til Paraguay, for en tilsvarende gjennomgang av deler av prosjektet.
     
  • Studentene: 14 stykker har studert på høyskole (lærerfag), sykepleie og juss. Kostnaden til studentene tilsvarer egenandelen.

  • Det er jevnlig pedagogiske seminar på indianerskolene rundt omkring, spesielt knyttet til lærebøkene som produseres.
    
  • I desember deltok vi på skoleavslutningen i Fortuna. Det er flott å se hvor godt indianer-skolene fungerer. Ledere og flertallet av lærerene er indianere. Skolelederen i Fortuna er også pastor i menigheten.
   Samme tur fikk vi være med på et bryllup blant ache-indianerne. Det var interesant å oppleve.
    
 1. Bibelskolen ITF: Fem studenter har fått støtte til å studere dette året. Alle fullførte studiet. Dette er en viktig investering i framtidige ledere blant både indianerne og mestiserne. Drifts-støtte til ITF har vært finansiert av Pinsekirken, Nesodden, og stipender har vært finansiert av Paraguay-Misjon v/ Ole Johannes Jorud, Røros og omeng pinsemenighet, Pinsemenigheten Betania, Larvik, samt enkelpersoner.
   
 2. Indianermenigheten: Man har også i 2012 støttet lederen for å reise rundt til de forskjellige flokkene av troende. Det har vært bibelhelger med Agustin Estigarribia. I forbindelse med prosjekt-besøkene, har Rudolf besøkt menighetene, både i Fortuna- og Paso Cadena-området. Det er tydelig at de trenger vår støtte, for de står i en ofte tøff åndelig situasjon.
   
 3. Det øvrige arbeidet i Paraguay: I den grad det er mulig, besøker vi menigheter og ledere også i det øvrige arbeidet (mestiserne). Det er mye interesant som foregår. Tre kirker er under bygging, og nykirken i Atyra ble innviet. Hjemmet for uføre i Ypacarai, daghjemmet / skole i Pedro Juan Caballero, Evangelisentret i Atyra fungerer med støtte fra Norge. Tobati-menigheten har også ansvaret for et kvinnesenter, samt et barnehjem, stort sett finansiert med Paraguayske midler.
  Det er også startet et arbeid blant indianere i Chore-området.
  I desember deltok Rudolf på avslutningen for skolen "El Reino Noruega" i Ypacarai. Det er interesant å se at de får skolen til å fungere økonomisk, uten særlig støtte utenfra.  
   

Vi takker så hjertelig for støtten til arbeidet blant indianerne, og ønsker dere Guds rike velsignelse igjen!

Se også:

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com