STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsrapport 2017

 

Resyme av oppgaver som er omtalt i pymisjon.com (nevnes også i rapport fra LUPY).

Aktuelle saker:

 • Misjons-konferansen i Bergen den 9. 12. November: Brit-Lajla og Rudolf deltok.
 • Bibelskolen ITF: Den desentraliserte klassen med 10 elever i indianer-menigheten i Fortuna har fungert tilfredsstillende.
  • Andre-året ble avsluttet i november 2017. Alle fullførte kurset.
  • Vi har gitt kr 25.223 i drifts-støtte til selve Bibelskolen ITF.
  • Stipender til Bibelskolen ITF i Fortuna har vært samlet inn av  Paraguay-Misjon v/Ole Johs Jorud og ParaguayMisjon v/ Rudolf Leif Larsen. Kostnad kr 61.714.
  • Skolen søker om godkjenning fra Skole-ministeriet. En ev. godkjenning av studiene, vil gi studentene mulighet til også å undervise i folkeskolen.
 • Kirkebygg i mestiser-menigheten:
  • Ypacarai: Byggingen har holdt på siden 2004. I 2017 fikk vi etter søknad kr 100.000 fra Stiftelsen Mamre. Pinsekirken, Nesodden, bidro med kr 40.000 (2 års støtte) Dette gjorde at en hel del arbeid kunne fullføres, blant annet undertaket. Alt er utsendt.
   For 2018 har vi fått kr 40.000 fra Mamre for videre arbeid.
  • Tobati: Stiftelsen «Mamre» bidro med kr 100.000, så kirken er nesten ferdig. Alt er utsendt. Mangler omkring kr 30.000.
  • Pedro Juan Caballero: Det gjenstår undertak, samt ferdigstillelse av fasader etc. Stiftelsen Mamre har bidratt med kr 40.000, som skal brukes første del av 2018
 • Indianerkirken:
  • Det gis en mindre støtte til  Ignacio Gimenez, Ramon Gomez og leder for indianerkirken, Ignacio Portillo for å reise på utpostene.
  • Paraguay-Misjon (v/ Ole Johs) og ParaguayMisjon (v/Rudolf) samler inn til leirer, årsmøte, stipender, konferanser, reiser til utposter etc.
  • Kirken i Americanokue (bygd i 2016) mistet taket i en storm. Midler til reparasjon er oversendt.
 • Kontakter:  
  • Det er stadig SKYPE / mobil-samtaler / eposter / Facebook-meldinger med både ledere i indianer-menigheten, og mestiser-menigheten. Tema er støtte til diverse prosjekt, informasjon, i blant problemer etc.
 • Ikke-finansierte behov / søknader:
  • Ferdigstillelse av kirkene i Ypacarai, Tobati, Villarrica, Pedro Juan Caballero og Itakyry, Alto Paraná (menigheten har satt opp taket (tinglado), men mangler finansiering av selve bygget).
  • Flere små-kirker blant indianerne.
    

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com