STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsrapport 2018

 

Resyme av oppgaver som er omtalt i pymisjon.com (nevnes også i rapport fra LUPY).

Aktuelle saker:

 • Bibelskolen ITF: Nytt kull på 10 elever i indianer-menigheten i Fortuna ble oppstartet i mars.
  • Første-året ble avsluttet den 4. november 2018. Alle fullførte kurset.
  • Vi har gitt kr 25.666 i drifts-støtte til selve Bibelskolen ITF.
  • Stipender til Bibelskolen ITF i Fortuna har vært samlet inn av  Paraguay-Misjon v/Ole Johs Jorud og ParaguayMisjon v/ Rudolf Leif Larsen. Kostnad kr 58.774.
 • Kirkebygg i mestiser-menigheten:
  • Ypacarai: Byggingen har holdt på siden 2004. I 2017 fikk vi etter søknad kr 40.000 fra Stiftelsen Mamre. Dette gjorde at undertak og diverse elektrisk anlegg kunne monteres. Alt er utsendt.
  • Pedro Juan Caballero: Kr 40.000 ble mottatt fra Stiftelsen Mamre. Sammen med egne midler, ble det lagt gulv.
  • Santani: Kr 40.000 ble bevilget fra Stiftelsen Mamre. Pga manglende skjøte på tomten, avventes utsendelse av midlene.
 • Indianerkirken:
  • Det gis en mindre støtte til  Ignacio Gimenez, Ramon Gomez og leder for indianerkirken, Ignacio Portillo for å reise på utpostene.
  • Paraguay-Misjon (v/ Ole Johs) og ParaguayMisjon (v/Rudolf) samler inn til leirer, årsmøte, stipender, konferanser, reiser til utposter etc.
  • Det er døpt omkring 50 personer i 2018
 • Kontakter:  
  • Det er stadig SKYPE / mobil-samtaler / eposter / Facebook-meldinger med både ledere i indianer-menigheten, og mestiser-menigheten. Tema er støtte til diverse prosjekt, informasjon, i blant problemer etc.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com