STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Mission i Sydamerika

 

ved Tirsa Axell. 

 

Evangeliekirken har nu i nogle år støttet det fantastiske evangelisationsarbejde, som Laura og Bengt Axell startede i Paraguay, og som nu ledes af deres datter Tirsa Axell.
Her fortæller vi historien om to unge, der fulgte det kald, som Gud lagde ned i deres hjerter - og som nu fortsættes af deres datter, Tirsa!

Laura og Bengt rejste i 1967, som nygifte, til Argentina for at hjælpe til på et børnehjem, som Gunnar Axell og dennes hustru havde stiftet i 1960. For det unge nygifte par var det ren idealisme, for de havde dengang intet fast økonomisk underhold fra Danmark.
Imidlertid besluttede Pinsekirken i 1970, dengang ledet af forstander og præst Kurt Christensen, at man ville stå som udsender menighed og bagland for Laura og Bengt og fra dette år yde fast løn til det nye missionær par.
I de første år (dvs. fra 1967-70) arbejdede parret på føromtalte børnehjem, som lå på øen Apipé Grande i det nordlige Argentina. Senere, da Børnehjemmet blev flyttet ind til fastlandet grundlagde de, sammen med Gunnar Axell og Bengts to brødre, en Pinsekirke i byen Ituzangio 10 km. fra børnehjemmet.
Dette blev begyndelsen til ca.18 års effektivt og frugtbærende menighedsarbejde i Argentina, hvor Laura og Bengt, trods en beskeden løn og nogle ofte meget vanskelige vilkår, arbejdede målbevidst og utrætteligt.
I 1975 flyttede Axells til den meget større by Corrientes (provins af samme navn) længere vestpå, hvor de blev bedt om at overtage ansvaret for en Pinsekirke, som pga. forskellige problemer var reduceret til ca. 30 medlemmer. Trods et svært udgangspunkt, kom der snart gang i arbejdet. Da Axells kunne gøre status i slutningen af 80´erne, talte menigheden ca. 4.000 medlemmer- fordelt på modermenigheden i Corrientes samt medlemmer i dattermenigheder, som lå spredt i et større geografisk område i de omkringliggende provinser.

 

I løbet af denne lange periode, som kun var afbrudt af kortere orlovsophold i Danmark, fik Axells fem dejlige børn, tre døtre og to sønner.

Få år efter dette besøg, blev Laura og Bengt klar over, at Gud nu ledte dem til at rejse fra Argentina for at starte et nyt arbejde i Paraguay.
Under en orlovs periode i Danmark i 1988 modtog parret en henvendelse fra en Pinsekirke i Asunción, som bad dem komme
ud og hjælpe dem i arbejdet der. De kendte en del til kirken i forvejen. Dette førte til at Axells fra begyndelsen af 1989 overtog ansvaret for denne menighed.
I tretten år har Laura og Bengt nu arbejdet udfra denne menighed og har endnu engang vist sig at være nogle særdeles effektive og dygtige missionærer.
I alle årene, både i Argentina og nu i Paraguay har Axells, foruden det rent kirkelige arbejde, lagt stor vægt på den sociale side. Det har ligget som en grundvold i dem helt fra starten, hvor de hjalp adskillige forældreløse børn fra slummen på Børnehjemmet i Ituzangio. Således var de også primus motor i, at det store børne- & familiecenter Filadelfia i Corrientes blev bygget, ved hjælp af midler fra Sida i Sverige. Centret ligger i udkanten af et stort slumkvarter og gennem dette center er tusindvis af børn gennem årene hjulpet til en bedre tilværelse gennem fadderhjælp fra Skandinavien. En meget stor del af disse familier er nu kristne og tjener Gud på mange forskellige måder.
En af Bengts store fortrin, som man har set igennem alle årene, var hans udtalte evne til at få mange nationale kristne medarbejdere i gang og uddelegere ansvar til dem. Tilsvarende havde Laura en enestående evne til både selv at lede og hjælpe i
det sociale arbejde, samt få andre i gang med at hjælpe også.
Bengt Axell lever ikke mere, og Laura er pensioneret og bor i Danmark, men arbejdet fortsætter under ledelse af deres datter, Tirsa Axell.

 

Orginal artikkel

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com