STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Missions-Nyt
47. årgang, nr. 2 - Sommer 2005

 

Bengt Axell 60 år

 

Efter 40 år i evangelisationens tjeneste.

 

af Birthe Grønninger

Laura og Bengt Axell

 

Bengt Axell blev født den 29. April 1945 i Billingsfors i Sverige, da hans forældre Inger og Gunnar Axell var forstanderpar i Dalslånged. To år senere flyttede familien til Danmark for at forberede en missionstjeneste i Argentina. For at lære det spanske sprog bosatte familien sig i Amerika, hvor Bengt begyndte skolen som syvårig. Da Bengt var ni år gammel, rejste familien til Argentina, hvor forældrene startede det første børnehjem i byen City Bel, syd for Buenos Aries. I denne tid blev Bengt bevidst om sin kristne tro og lod sig døbe. Da han blev 14 år, flyttede familien til øen Apipe Grande i den nordlige del af Argentina for at bygge endnu et børnehjem. Bengt påtog sig at dyrke jorden og tage hånd om landbruget, så der blev skabt et underhold til børnehjemmets børn. Han dyrkede forskellige afgrøder som mandioca, majs, jordnødder, vandmeloner og plantede mange frugttræer som apelsiner, citroner, grapefrugt, advocados og bananer.

APIPE GRANDE

Mens Bengt tjente på børnehjemmet på øen Apipe Grande, blev han ramt af en svær tarminfektion forårsaget af amøber og malaria. Han blev meget syg og lå for døden, da han så sit liv rulle forbi som i en film, og han sagde da til Herren: ”Hvis du lader mig leve, vil jeg tjene dig, som du ønsker det, og hvor du  ønsker det”. Gud gav ham livet tilbage og fornyede det kald, som han allerede da bar på. Bengt blev så sendt til Sverige for at genvinde helbredet og ville derefter uddanne sig som mekaniker. Han kom til Give i Danmark, hvor han mødte sin hustru Laura Boesenbæk, datter af bilforhandler Mathilde og Alfred Boesenbæk. Den 22. juli 1967 giftede det unge par sig og drog ud til en fælles missionstjeneste, hvor det vigtigste altid har været sjælevinderarbejdet og opbygning af nye menigheder. Dog forsatte Bengt samtidig med arbejdet for børnehjemmets forsørgelse.

ITUZAINGO

Det unge pars første mål var at bygge en livskraftig menighed i byen Ituzaingo, som ligger på fastlandet, fire timers bådrejse fra øen, hvor børnehjemmet lå. I denne tid fødtes familiens to ældste børn, David og Cristina. Pionerarbejdet blev nu udvidet til også  

at omfatte byerne San Antonio på øen Apipe grande, San Miguel, Loreto, Ibaibate og Itati, inden de fik en kaldelse i 1975 til menigheden i Corrientes, som lå i ruiner på grund af forskellige omstændigheder. Tre måneder senere blev menigheden genoprettet med 40 medlemmer.

CORRIENTES

Det unge ægtepar fortsatte deres evangeliske tjeneste med iver og glæde, og gennem de næste 14 år voksede menigheden i hovedstaden Corrientes fra 40 til 1.500 medlemmer, og arbejdet kom til at tælle mere end 50 udpostmenigheder i og udenfor provinsen med omtrent samme antal medlemmer som i hovedstaden. I disse år startede Bengt Axell også det evangeliske radioarbejde gennem IBRA Radio Danmark. Idag har menigheden egen radiostation, der sender kristne programmer 17 timer i døgnet. Familiens tre yngste børn Ruben, Diana og Tirsa blev født i Corrientes.

BØRNEHJEMMET FILADELFIA

Bengt stod fortsat som leder af børnehjemmet Filadelfia på øen Apipe Grande. På grund af en stor oversvømmelse måtte børnehjemmet flyttes ind til fastlandet, hvor PMU financierede opbygningen af et helt nyt børnehjem. Bengt var leder af dette byggeprojekt samtidig med, at han var forstander i Corrientes.

BØRNECENTRET I CORRIENTES

Gennem missionsarbejdet kom familien i kontakt med mange børn og familier, der led stor økonomisk nød. Dette fødte tanken om at bygge et børnecenter i byen Corrientes, så flere børn kunne få en mere effektiv hjælp til en bedre fremtid gennem fadderskabsarbejdet. I 1992 byggedes så det første børnecenter i byen Corrientes, som siden blev til flere, og som kom til at omfatte omkring 1.000 børn fra familier, der lever i slummen.

EVANGELISATION I PARAGUAY

I 1989 overgav Bengt Axell ledelsen af arbejdet i Corrientes til en medarbejder, Nicolas Poleyko og flyttede med familien til hovedstaden Asuncion i Paraguay, hvor menigheden i mange år var gået tilbage i medlemstal. Bengt Axell, der er en utrættelig Herrens tjener, brugte den første tid i Asuncion til at bygge menigheden op igen efter retningslinierne i Guds ord og inspirere til evangelisation.

 

Familien Axell

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com