STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

 

Musikutbildning, Asunción
 

 

 

Målsättningen med insatsen är att hjälpa marginaliserade ungdomar att utvecklas socialt och emotionellt och verka för att dessa inte skall hamna i missbruk och kriminalitet. Detta görs genom att man använder musikundervisning som ett medel för att rehabilitera och stödja målgruppen. För att barnen ska få gå till musikskolan ställs kravet att de även tillgodogör sig undervisningen i den vanliga skolan. Detta resulterar i att barnen blir mer motiverade att fortsätta sin formella utbildning. I en Målsättningen med insatsen är att hjälpa marginaliserade ungdomar att utvecklas socialt och emotionellt och verka för att dessa inte skall hamna i missbruk och

 

kriminalitet. Detta görs genom att man använder musikundervisning som ett medel för att rehabilitera och stödja målgruppen. För att barnen ska få gå till musikskolan ställs kravet att de även tillgodogör sig undervisningen i den vanliga skolan. Detta resulterar i att barnen blir mer motiverade att fortsätta sin formella utbildning. I enkompletterande utbildning tränas även andra intresserade att i sina respektive sammanhang själva använda musik som en utvecklings- och rehabiliteringsmetod. Utöver musikverksamheten hålls seminarier och kurser riktade till elevernas föräldrar i ämnen om barns och ungdomars psykologiska utveckling, hälsovård och hygien etc. Insatsen är i det närmaste avslutad och kommer slutrapporteras vid nästa rapporteringstillfälle.

För mer information om Paraguay se utrikespolitiska institutet: http://www.ui.se/fakta/fakta.htm

Detta är ett utdrag ur PMU InterLifes Årsrapport till Sida 2002.  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com