Hovedside

Troens Bevis magasin APRIL 2009

INNFØDT EVANGELIST MISJON

Mange troens bevis – i Paraguay og Argentina

Av Bjørn Olav Thune
Evangeliet forkynnes av nasjonale vitner, og under og tegn skjer i Sør Amerika. Her får du følge linjene tilbake til oppstarten av Innfødt Evangelist Misjon, og se hvordan IEM fortsatt er et innhøstningsredskap i Sør Amerika, snart 50 år etter at det begynte i 1960.

Denne verdensdelen er et forbilde med tanke på disse tingene. Det første landet hvor innfødte misjonærer fikk støtte ble Brasil. I et tidsskrift fortalte det norske misjonærekteparet, Olaug og Leif Andersen, utsendt fra Salem Oslo, om sin byrde for å nå de unådde folkeslagene i de brasilianske statene Parana og Mato Grosso.

Finnes det noen der hjemme som kan hjelpe?” De trengte støtte til å sende ut nasjonale misjonærer. Det var ropet som fanget Aril Edvardsens hjerte. Han skrev til Andersens og tok ansvaret for å finne støtte, selv om han var evangelist uten fast lønn.

Senere skrev Leif Andersen i TB juli 1969: ”IEM i Kvinesdal kom som en gave fra himmelen til vårt arbeid i Paraná. I året 1960 fikk vi brev fra en, den gang ukjent, person i Norge, som spurte om han kunne få hjelpe en innfødt evangelist… det ble snart tre… så ti. Fra nå av ble det mer fart over evangeliseringen og stadig ble nytt land lagt under plogen. Skal vi regne alle dem som direkte eller indirekte har fått del i denne hjelpen, blir det et anselig tall. I dag finnes det 600 menigheter her med 35 000 medlemmer. Over 100 steder har nytt godt av hjelpen fra IEM og menigheter er bygd opp”. I 1969 var antallet innfødte misjonærer i Parana økt til 60.

Troens Bevis, hva er det?

I 1961 da første nummer av Troens Bevis ble sendt ut skrev Aril: ”Da det intet blad er i Norge som fullt ut forteller fra verdensvekkelsen er dette kommet, ”Troens Bevis”. Dette er verdensvekkelsen, gjenopplivelsen av apostlenes dager. Land etter land rystes av Guds kraft. Vekkelsen i Markus 16 er kommet igjen”. Opprinnelsen til utrykket Troens Bevis beskrives slik av Aril Edvardsen i 1965: ”Visjonen er å utdanne en spesiell type misjonærer og evangelister, som ved Guds kraft både praktiserer og preker det som står i Markus kapittel 16, vers 15-20.” Dette ble oppfylt, ikke bare på TBBMI, men i stor skala på korstog og predikantseminarer i mange verdensdeler. Under innvielsen av første byggetrinn av TBBMI. I 1968 hilste Hans Svartdal, som da var misjonssekretær i pinsebevegelsen, med disse ord: ”Det var min overbevisning at nettopp dette med innfødte evangelister var et forsømt felt i vår bevegelse. Etter det vi ser i våre dager så kan det hende at det nettopp er de nasjonale vitner vi blir nødt til å bygge på, når det gjelder misjonsarbeidet ute i verden.

Ringvirkninger i Paraguay

De danske pinsemisjonærene Laura og Bengt Axell har forstått at det er slik misjon skal drives. De er kontakter for Innfødt Evangelist Misjon og oversetter rapporter. Axell deler noen ferske eksempler fra noen nasjonale vitner som støttes gjennom Troens Bevis i Sør Amerikas byer: Delfin Arevalos arbeider i byen San Pedro Paraguay hvor det er stort behov for Guds ord. En dag ble Delfin spurt om han ikke kunne komme hjem til en mann som led av sykdommen Parkinson. Mannen var så sliten og utkjørt av skjelvinger og følte seg som en fange i egen kropp. Delfin la sine hender på mannen og siden har ikke mannen hatt skjelvinger i det hele tatt. På to måneder har Delfin bedt frelsesbønn med 14 personer. En av disse, en kvinne, ble så grepet av ordet at hun reiste 150 km hjem i nordøstlig retning og vitnet om Jesus i landsbyen sin. Folk der ble så begeistret for det kvinnen fortalte at de inviterte Delfin dit, så de selv kunne høre hva han hadde å si. På dette stedet fikk han be for veldig mange mennesker. Nå er det faste møter der, og den første personen har blitt døpt i landsbyen. Arbeidet vokser i San Pedro også. Han ønsker å nå hele byen med evangeliet, derfor har han planlagt evangelisering i hver eneste bydel. Hver måned ber de med mennesker til frelse. Han satser også på å trene opp og undervise ungdommer. Flere rapporter fra Paraguay:

Befrielse gir familievekelse

Isaac Zanabria forteller fra Coronel Oviedo. På et av de steder hvor Isaac arbeider og er ansvarlig, kom en ung mann på et møte påvirket av trolldomsmagi. Da Isaac ville be for mannen, kom det hvite midd ormer ut av ham. Mannen ble fri og løst fra de makter som holdt ham fanget og er veldig glad for å kunne leve som en fri mann. Isaacs kone, Aparicia, er ofte med når han er ute for å evangelisere eller gå på hjembesøk, så de opplever ganske mye sammen, og ber for en hel del mennesker. De sender varme hilsener og takk til de som støtter dem. Han forteller også om en kvinne, som har vært utsatt for svart magi, så hun ikke kunne sove. Hver natt klokken 02:00, ble hun plaget av utslett over hele kroppen, som gjorde henne desperat. Som om ikke det var nok, så sier hennes mann til henne: ”Hvorfor dør du ikke hurtigst mulig. Både du og jeg lider under denne plagen” Han traff da andre kvinner og drakk seg full. En kveld får kvinnen høre budskapet om frelse, helbredelse og befrielse. Hun ber om forbønn og neste dag kom hun gledestrålende tilbake for å fortelle, at hun hadde sovet hele natten. Mannen flytter hjem igjen, han slutter å drikke og har siden vært god og snill med kona. Dette har ført til at deres unge sønn også har også tatt imot Jesus som sin frelser og alle tre ble døpt og tillagt menigheten på samme dag.

HELBREDELSER OG NYTT ARBEID

Balbiano Barrientos er en brennende evangelist og er i full gang med å bygge menigheten opp i La Pastora. Han er helt avhengig av hjelpen til de blir flere til å bære arbeidet på dette stedet. Han har bedt med to ektepar til frelse. Den ene av mennene ble guddommelig helbredet, da han tok imot Jesus som sin frelser. Han har besøkt åtte familier som har tatt imot Jesus som frelser og de kommer regelmessig til møtene. Den ene måneden har han bedt til frelse med 20 personer og døpt to. Neste måned bad Balbino med tolv sjeler til frelse, to ble døpt i den Hellige Ånd samtidig, og en person ble helbredet for maveproblemer.

FRELSE, HELBREDELSE, DÅP, KIRKE

Alcidio Benitez arbeider i byen Fasardi, hvor han har vært i et års tid. Under en kampanje der bad de med 35 sjeler til frelse, så det var en fin flokk til å begynne med. En kirke med vegger, tak, vinduer og dører ble bygget opp av misjonærene Laura & Bengt Axell før de reiste tilbake til Danmark. De nyfrelste skulle så selv sammen med deres leder bygge kirken ferdig. På en måned døpte Alcidio syv personer i vann og tre ble døpt i den Hellige Ånd. En person ble helbredet for spedalskhet, en annen for kreft og en fra lunge

betennelse. Neste måned bad han med syv personer til frelse og døpte syv personer i vann, og noen av dem ble døpt i den Hellige Ånd. Gud utfridde en demonbesatt mann som het Angel og som siden har vært med på hvert eneste møte. En broder ved navn Emilio, ble helbredet fra hud allergi. I dag er han medtjener i menigheten og har ikke hatt flere utbrudd i huden. I oktober måned besøkte han et antall hjem med nye kristne eller interesserte, og i november ba han med ti personer til frelse og da var de også ferdig med bygget, så de kunne begynne å legge gulv i den nye kirken på dette sted.

”JEG KAN HØRE!”

I Argentina gjør Marcelo Nieva virkelig et solid og godt arbeid i byen Clorinda. Nylig ble han offisielt innsatt som evangelist, selv om han har arbeidet som det i mange år. Av alt det han har fortalt kan vi nevne, at han bad for en kvinne som hadde et stort, stygt hull i en jekseltann, som ikke ville være billig å reparere. Marcelo la sine hender på den lidende kvinnen, som hadde så mange smerter, og ba for henne. Mens han ba forsvant smertene og det var jo meget bra for kvinnen, men ikke nok med det, hullet var også borte. Da Clorinda ikke er en helt liten by, har Marcelo formet flere bønnegrupper på forskjellige steder. Men det som kjennetegner ham mest, er nok at han har et godt barneog ungdomsarbeide. Han er virkelig en trofast Herrens tjener. Marcelo har en måned bedt med 21 personer til frelse og døpt åtte til Kristus. To av disse ble også døpt i den Hellige Ånd. En kveld kom en eldre dame til et møte. Hun ville bare se hva som foregikk i kirken, men hun kunne ikke høre, da hun var døv. Plutselig reiser kvinnen seg under møtet og roper av full hals: ”Jeg kan høre!, jeg kan høre!” ... Dette resulterte i at ytterligere ti personer kom til tro. Marcelo forteller om en jente som ikke kunne gå på grunn av problemer i hoftene, men etter forbønn begynte hun å gå og i dag går hun helt normalt. En hel familie som hadde slitt med selvmordstanker tok imot Jesus som frelser under noen møter. Nå ville de bare prøve Gud, og se om det kunne hjelpe. Tross alt, ønsket de livet frem for døden. Under disse møtene samlet omkring 200 personer seg, og Gud så til, at det ikke manglet mat. Dåpsklassen er også godt besøkt, så han regner med å ha dåp igjen den kommende måned.

EVANGELISTEN

Hernan Avila (bildene) fortsetter sitt evangelistiske arbeid i Argentina, som for en stor del er en omreisende tjeneste. Han ber for så mange mennesker til frelse, at han glemmer å telle dem! Han fortsetter jo fra sted til sted, og det er andre som tar seg av innhøstningen.

Han er med og åpner opp nye steder for evangeliet, hvor han jo står med i fortroppene. Når han ikke er hjemme er det hans kone og andre medarbeidere, som følger opp de steder, han er ansvarlig for. Hernan Avila er en utrettelig evangelist, som taler Guds ord kveld etter kveld og hvor veldig mange blir frelst og helbredet på kampanjene. Men han er også ansvarlig for en helt ny menighet, som han har startet. I november døpte han 30 person er til Kristus.

ENDREDE LOKALSAMFUNN

Agustin Rodas i Paraguay er nesten ferdig med å bygge kirken i Iturbe. Også han har bedt med en hel del nye mennesker til frelse og har også et forholdsvis stort ungdomsarbeid i kirken. Mange av disse unge og de større barna fra barnearbeidet har fått en sterk berøring av Guds ånd, og det fyller dem så mye, at de får sine venner med til kirken. Han ber regelmessig med folk til frelse. Han har hatt en kampanje i byen Capatán Brizuela, hvor han også arbeider. En måned besøkte de 27 skoler og fikk tale til 3300 barn og 110 lærere, hvor de også viste ”Jesus” filmen på guarani språket, som er morsmålet deres. Selv om så godt som alle forstår spansk, når man enda lenger på originalspråket, da det ligger nærmere hjertet. Han har også talt til kommunens rådhusansatte om temaet seksuelt ansvar. Agustin forteller også om en landbrukskoloni, som har vært herjet av en voldsom kriminalitet og mange mord. For et par år siden kom Agustin og talte Guds ord til menneskene. Nå to år etter synes han, at han begynner å merke en forandring. Det er mindre mord, folket er mer opptatt med å leve ordentlig og noen har tatt imot Jesus som deres frelser. Det er håp for dette sted, sier han.