Porto Xavier ligger i fylket Rio Grande do Sur, Brasil. Der finner du daghjemmet "Lar Esperanca - Gunnar Axell" -  Håpets hjem. Dette var et barnehjem fram til 1998. På grunn av nye barnevernslover i Brasil, måtte blant annet dette stedet gjøres om til daghjem..
H
er får omkring 50 barn daglig hjelp til skolegang, diverse kurser og annen oppfølging. De kommer fra oppløste hjem, hjem med store sosiale, økonomiske og helsemessige problem.
Hjemmet drives av et brasiliansk ektepar, Marisa og Valter Doledo, og med tilsyn av Elisabeth og David Axell

Fadderforeningen "Mitt Fadderbarn", samt andre støttter, sørger for økonomien. Hjemmet er en egen stiftelse, med eget styre som styrer hjemmet.

Hvorfor ikke bli en fadder, du også???? Et barn venter på din støtte!

Kontakt:
Elisabeths Larsen Axell
axell.larvik@gmail.com

Regnskapet tilhører Pinsemenigheten Betania, Larvik.
Det revideres av internrevisor

Om skattefritak: se HER!!!

 

Telefon:
David: 481 85 776
Elisabeth: 479 03 676Inngangspartiet med flagg