STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    Paso Cadena - 60 års jubileum mai 2018  

I  mai 2018 er det 60 år siden Bergliot Nordmoen (Norheim) - 44 år, Ruth Kjellås, 60 år og Gunvor Johansen (Iversen), ca 30 år, kom til Paso Cadena.

De hadde først prøvd å etablere et arbeid blant Pay Tavytera-indianerne i Nord-Paraguay, sør for Bella Vista, men det gikk ikke.

De oppsøkte Forsvarsdepartementet sammen med pastor i Filadelfiamenighten, Asuncion, Nils Ivan Kastberg. Departementet hadde ansvaret for indianer-arbeidet. Det resulterte i at de ble tildelt område rundt Paso Cadena ved Acaray-elven i Caaguazu / Alto Parana-fylket.

De fikk kjøpt noen enkle hus for kr 1.200. I stasjons-protokollen for 1958 forteller Gunvor (på spansk): Vi ble sendt til et sted som heter Paso Cadena, og på slutten av mai begynte vi på reisen opp til skogene. En lang reise. Vi ble svært forsinket på vegen på grunn av regn, og to ganger trengte vi hjelp fra en buldoser som arbeidet på vegen. Siste natten sov vi på vegen, ca 10 km fra målet, på et svært øde sted. Bilen ble stående der, ettersom det var umulig å reparere vegen i den svarte natten. Det var dype kanaler på grunn av regnet. Vi forsøkte å slappe av i bilen, men vi hørte oncas (jaguar) svært nær oss, så vi måtte lage et stort bål, og lysene på bilen ble tent.

Neste dag ved 10-tiden, kom vi til Paso Cadena. Her hadde vi en liten hytte ved siden av vegen, og en åker med 3000 mandioka-planter, banan-trær etc..

Fylt av takk til Herren, inntok vi plassen!

Snart var arbeidet i gang, og her kan du lese deres historie:

Etter disse tre misjonærene tid, har mange betjent stasjonen, og du finner disses historiene samme sted - Register over brev, rapporter etc

Aparicio Benites døper Acaray, Paso Cadena 16. April 2018.

 

Nå har det gått 60 år. Hva er resultetet? Pionertiden har vært vanskelig, men her er noe i Paso Cadena-området:

 • To Filadelfia-lokaler i Paso Cadena.
 • Etablering av andre forsamlinger, men med medlemmer som var i Filadelfia.
 • Mange grunnskoler, i Paso Cadena, og rundt omkring.
 • Videregående skole (gymnas) i Paso Cadena
 • Totalt mange hundre elever
 • Mange lærere er utdannet, og de arbeider i skolene.
 • Helsearbeid i perioden hvor dette var vanskelig tilgjengelig. Tusenvis er behandlet. Det er alt fra fødsler til alle slags infeksjons-sykdommer, tuberkulos etc.
 • Mange prosjekter innen jordbruk.
 • Bokprosjektet startet i Paso Cadena.
 • Arbeidet spredte seg til Curuguaty-området på '80-tallet. Dermed har indianer-menigheten spredd seg.... og dette akselerer nå.
   

Ingvald Skretting skriver på Facebook:

Paso Cadena 1958 - 2018
.... Emiliano Vera, som har arbeidet sammen med mange av misjonærene, fortalte fra den første tiden. Høvdingene fra de nærliggende indianerkoloniene var kommet. Likeså kom både ordfører og representanter for kommune-administrasjonen. Indianermenighetene var representert ved pastorene Ignacio Portillo og Ramon Gomez. Hovedtaler og representant for den paraguayske søstermenigheten var Higinio Molinez fra Choré. Det ble en flott og vellykket fest, mye sang av både lokale og tilreisende, 350 kg grillet kjøtt, samt mandioka gikk med... den lokale menigheten hadde tatt seg av alt, og mestret det på en fantastisk måte.

Silverio ble innsatt som pastor, 3 par ble viet og 6 venner ble døpt i vann! Halleluja!!!

Nedenfor ser du fra festen.....

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com