STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Arbeidet i Embarcacio, Argentina, fyller 104 år den 11. November 2020

Pastor Marcos Delgado.

I dag har vår menighet årsdag. For 104 år siden begynte vår grunnlagger, Berger Johnsen å bygge misjonshuset. Tidligere var datoen usikker, men ble offentlig i 2016, da lokalet ble restaurert til ære for Herren.

Det er i dag et interesant øyeblikk for å takke og minnes våre pionerer. Mange norske misjonærer krysset kontinenter og ofret familielivet, og noen inntil døden, for å bringe oss evangeliet Og vi takkerde nasjonale, både criollos og indianere som tok i mot budskapet om frelse, og som med trofasthet gjorde storverk.

Men fremfor alt, takker vi Gud. Ordet ble igjen oppfylt, som  sier at døren som ble åpnet, den kan ingen stenge. Det er Gud som har grunnlagt dette arbeid. Og vi har privilegiet av å vitne om at Gud er trofast.

Lykke til med 104 år, menigheten "Misión Evangélica Asamblea de Dios".

Gud har gitt meg det privilegium i å tjene Ham, og betjene dere.

Pr. Marcos Delgado.

Se hilsen på spansk >>

 

Berger var født i Ekeland, Staubo den 13. febbruar 1880, og døde i Argentina 5. august 1945. Han reiste til Nord-Amerika i 1906, og herfra ble han utsendt til Argentina av et kanadisk misjonsselskap, og virket en tid for dette til han gikk over til De frie evangeliske forsamlinger (FEFM).

Han bygde misjonsstasjonen i Embarcacion og virket har til sin død. Han er gravlagt på stasjonsområdet. I 1921 ble han gift med den svanske misjonæren Hedvig, f. Berg. Da Berger døde, fortsatte hun arbeidet til 1951 da også hennes arbeidsdagtok slutt ved at hun døde plutselig.

Se også http://www.pymisjon.com/Guarani/berger_johnsen.htm

 

 

Hedvig og Berger Johnsen

 

Se flere bilder fra Embarcacion

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com