Fakta om barnhemmet Hogar de niños Filadelfia, Argentina

Artikelindex: Barnhemmet  Starten Flytten till fastlandet Dagsläget

Sida 1 av 4


Ovan


Detta är ett av de fyra boningshusen med plats för
15-20 barn


- 1960 grundades barnhemmet av missionären Gunnar Axell från Sverige, på en ö i floden Parana


- Under början av 1980 flyttades barnhemmet in till fastlandet på den södra sidan om floden. Detta på grund av att man byggt en stor vattenkraftanläggning som översvämmande ön.

 

- PMU Interlife och SIDA stog för uppbyggandet av de nya husen.

- Barnhemmet styrsav en styrelse i Argentina. Styrelsen har hand om allt som rör barnhemmet så som mål, ekonomi, personal och hur man ska handskas med diverse problem som dyker upp.


- I dag är dettotalt 8 anställda på barnhemmet. 6 anställdatar hand om allt som rör barnen och 2 stycken ansvarar förfastighetsskötsel, djurhållningsamt frukt och grönsakslande.

- Barnen placeras på hemmet av Jusgado de menor, som motsvarar den svenska socialtjänsten och behovet är stort efter fler platser

- Pengarna till drift och underhåll för barnhemmet kommer från Junehjälpen, Barnmission uland och
Barnmission Sydamerikasamt olika frikyrkor.

-Barnhemmet har plats för ca 75 barn men har idag endast resurser för 30 barn med blandade åldrar.

- 1976 köpte Läkarmission cirka 300 hektar mark till det nya barnhemmet, som idag består av ca 60 hektar subtropisk skog, 120 hektar sjötomt och resterande 120 används till boskap och odling av grönsaker som barnhemmet konsumerar.

- Sedan 1996 stiger vattnet i vattenkrafts dammen och man räknarmed att det ska upp 1,5 meter till, vilketgör att floden alltmer äter upp barnhemmets välbehövliga mark.

 

 Nästa >>