STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

  

Viktige årstall i Pinsemisjonens arbeid i Paraguay

 

1937


Kaleb Hansen Hindar – kommer som første misjonær til Paraguay

1952


Bergliot Nordmoen startet arbeidet i Concepción

1956


Forsøk på å etablere arbeid blant pay-tavytera-indianerne i Nord-Paraguay

1958


Sist i mai starter arbeidet i Paso Cadena.

1959


Den 12. juli ble den første dåp utført i Paso Cadena

1959

 

Den første skolen i Paso Cadena: Bilder fra Paso Cadena

1962


Dannelse av kirkestiftelsen ”Iglesia Evangelica Betania” den 2. november

1963


Arbeidet starter i Caacupe. Utposter: Ypacarai, Tobati etc

1964


Arbeidet starter i Ypacarai

1964


Kirken i gammel-kolonien Paso Cadena

1965


Den første skolen (i murstein) i Paso Cadena

1965


3000 mål jord/skog kjøpes i Paso Cadena.

1965


Klinikk / bolig oppført i Paso Cadena

1966

 

La Mision Norma dannes den 29. desember (avsluttet 2003). Erstatter ”Iglesia Evangelica Betania”

1967


Arbeidet starter i Nord-Paraguay (Pedro Juan Caballero og Yby Yau-området)

1967


Lokalet i Tobati innvies

1967


Barnehjemmet i Paso Cadena tas i bruk

1968


Første byggetrinn av klinikken i Atyra innvies i januar

1968


Barnehjemmet i Ypacarai tas i bruk den 1. mars

1968


Kirken i Ypacarai innvies den 21. mars

1970


Kirken i Atyra innvies den 18. oktober

1971


Kirken bygges i Pedro Juan Caballero

1971


Klinikken utvides i Atyra

1973


Klinikken legges ned i Atyra

1973


Den Norske Skole i Paraguay starter

1973


Indianerkolonien Eben-Ezer, Yby Yau får skjøte på jorden i misjonen navn

1974


Kirken i indianerkolonien Eben-Ezer innvies den 11. august

1975


Klinikken etc innvies den 3. mars i Yby Yau. NORAD-støttet

1975


Kirken i Caacupe innvies den 13. april

1976


Forsamlingen ”Iglesia Filadelfia 420” stiftet den 10. oktober

1977


Radio-arbeidet starter i Caacupe med støtte fra IBRA Radio. Litteraturarbeid samt bibliotek for søndagsskolemateriell og brevbibelskole ble lagt under evangeliseringssenteret i Caacupe

1978


Skole bygges i indianerkolonien ”Eben-Ezer”

1978


Sangboken Marangatu Purahei utgis (bare guarani-sanger)

1982


Arbeidet starter i Curuguaty-området.

1982


Kirke i Pte. Franco (støtte fra Skudneshavn)

1983

 

NORAD evaluering

1984


Nytt lokale i Bella Vista den 16. september

1986


Folkeskolen innvies den 27. februar i Paso Cadena. Aksjon Håp-midler

1986


Jorden i Paso Cadena overdras til indianerne. Kalles ”Tekoha Porã”

1986


Videregående skole i Fortuna (den første blant guarani-indianerne)

1986


Sangboken Marangatu Purahei (spansk og guarani) utgitt etter en del omarbeidinger.

1986


Arbeidet startet i Itanarami og Villa Ygatemi

1987


Den Norske Skole flyttes til Tartagal Argentina

1987


Kjøpte mer jord til kolonien Fortuna, samt vegbygging. NORAD og Kirkens Nødhjelp- midler

1987


Yvy Yau: Yrapey-kolonien (tidligee kalt Eben-Ezer) overdras til indianerne. Hospitalet etc overdras til fylkeskommunen.

1988


Menighet dannes i Villarrica

1988


Leir-sted i Curuguaty tas i bruk. Ble senere solgt av indianermenigheten.

1989


Felles bibelskole åpnes i Atyra i de gamle skolelokalene

1990


Kirken i Yby-Yau sentrum innvies 18. mars

1990


Kirke i Villa Ygatemi (Canindeyu).

1991


Skole, helse og jordbruks-prosjekt i Paso Cadena. Utvidelse av folkeskolen – NORAD-finansiert

1992


Barnehjemmet i Ypacarai utvides med rehabiliteringsenhet. Nasjonal finansiering.

1992


Bolig i Villa Ygatemi (Canindeyu).

1992


Innvielse av skole og helsestasjon i Primero de Marzo og veg dit inn. NORAD-finansiert

1993


Bokprosjektet ”Kuatiañe’e starter (Lesebokprojektet er lesebøker for avaguarani-indianerne. NORAD-finansiert

1992-2002


Jordbruksprosjekt i Curuguaty-området

1993


Daghjemmet bygges i Pedro Juan Caballero. NORAD-finansiert

1993


Kirke innvies i Villarrica

1993


Norskeskolen flyttes tilbake til Atyra med to elever

1994


Nytt kirke bygges i Paso Cadena. Innvielse den 17. juli 1994

1994


Norskeskolen flyttes til misjonærboligen i Caacupe

1994


Kirke i Primero de Marzo (Canindeyu)

1994


Bibelskolen i Villa Elisa innvies (første byggetrinn)

1994


Skole i Itanarami, lærerbolig, klinikk (Canindeyu). NORAD-finansiert

1995


Videregående skole (nytt bygg) i Fortuna. NORAD-finansiert

1995


Kirke i Nueva Esperanza

1996


Evangeliesenter tar i bruk i de gamle skolelokalene i Atyra

1996


Ny skole i gamlekolonien Paso Cadena (Caaguazu) – 1. byggetrinn. NORAD-finansiert

1996


Lærerbolig i Itanarami

1996


Skole i Trecientas (Alto Parana). NORAD-finansiert

1997


Skole i kolonien Ka’aporã poty. NORAD-finansiert

1997

 

Statutter for "La Iglesia Evangelica Filadlefia Indigena" den 9. oktober

1998


Kirke i Nuclear Uno

1998


Skole i Kaaguy Yvate (Alto Parana). NORAD-finansiert

1998


Kirke i San Ramon, Pedro Juan Caballero

1999


Den første guarani-indianer, Crispin Caballero, er utdannet som lærer

1999


Indianermenigheten skilles fra ”mestiser-menighetene”. 6. mars var det første møtet i «Iglesia Evangelicia Filadelfia Indigena». Kirke-eiendommene og sentret i Curuguaty overføres til indianerkirken.

1999


Skole i Romerokue (Caaguazu). NORAD-finansiert

2000


Kirken i indianerkolonien ”Fortuna” innvies.

2000


Skole i indianerkolonien ”Ita poty” (Villa Ygatemi). NORAD-finansiert

2000


Ny skole i gamlekolonien Paso Cadena –2. byggetrinn. NORAD-finansiert

2000


Skole i Ita Poty (Canindeyu). NORAD-finansiert

2000


Administrasjonsbygget i Fortuna. NORAD-finansiert

2001


Kirke i Itanarami (Canindeyu)

2001


Skole i indianerkolonien ”Paso Real” (Canindeyu). NORAD-finansiert

2001


Internatet i Fortuna – NORAD-finansiert

2001


Skole i Nueva Esperanza, 3 km veg. NORAD-finansiert

2001


Norskeskolens internat nedlegges

2002


Skole i indianerkolonien Agua-e. NORAD-finansiert

2003


Kirke i Caacupemi, mellom Caacupe og Atyra

2003


Den Norske Skole legges ned i Caacupe. ”Jente-senter” etableres i bygget.

2003


Alle øvrige eiendommer overdras til Filadelfia-menigheten, Ypacarai.. Huset i Villa Ygatemi overdras til indianer-menigheten.

2003


Skole i gamlekolonien Paso Cadena – andre byggetrinn – NORAD-finansiert

2003


”La Mision Norma”, misjonens stiftelse legges ned (opprettet 29. des 1966)

2004


Nytt kirkebygg påbegynnes i Ypacarai

2004


Kjøpte lokale for Filadelfia i Curuguaty

2006

 

Intern-evaluering av skolene ved Inge Bjørnevoll og Ole Johs Jorud. Man fant da ut at det var ca 1.500 elever i de grunnskoler som misjonen hadde vørt involvert i.

2005- 2007


Organisasjons-seminarer i indianerkolonier – NORAD-finansiert

2006

 

Anna Strømsrud dør 16. November. Boken "Med Bibel og moped I Paraguays jungel"

2007

 

NORAD-evaluering ved Seniorforsker Axel Borchgrevink ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og seniorforsker John Mc Neish fra Chr. Michelsens Institutt

2007


Den videregående skolen i Paso Cadena innvies den 22. mai. NORAD-finansiert

2007


Kirken i Paso Cadena overtar den gamle misjonærboligen, mens ”Tekoha Porã” får skolene, lærerbolig og klinikken.

2007


Skole i indianerkolonien ”Rio Verde”. Innviet 13. oktober. NORAD-finansiert

2007


Fikk midler til å utvide tomten til Filadelfia Curuguaty

2007


Vann- og vaskeanlegg i indianerkolonien Kuetuvy (ache) – NORAD-finansiert

2007

 

Joel Bogado dør. Hayde døde noe senere.

2008


Kirke i ”Naranjito”(indianerkirken)

2008


Kirke i Chore

2008


Skole i indianerkolonien Yhovy. Innviet 8. august. NORAD-finansiert

2008


Skole i indianerkolonien ”Kuetuvy”. NORAD-finansiert.

2008


Skole i Yvaiyu (Canindeyu). NORAD-finansiert.

2009


Kirke i Agua'e (indianerkirken)

2009


Kirke i (nærheten av Primero de Marzo)

2009


Skole i Tuna Poty. NORAD-finansiert

2009


Skole i Yvymoroti. NORAD-finansiert

2009


Skole i Ko'e Poty. NORAD-finansiert

2009


Skolebokprosjektet periode 2006 - 2009 avsluttes. NORAD-finansiert

2010


Skolebokprosjekt for perioden 2010 - 2014 oppstartes.

2010


Kirken i Ypacarai innvies (tas i bruk) den 5. desember. Bare råbygget er ferdig.

2010


Nytt kirkebygg bygges i Atyra

2010


Nytt kirkebygg bygges i Pedro Juan Caballero

2011


Kirken i Chore utvides til det dobbelte

2011


Kirketomten i Pedro Juan Caballero kjøpes

2011

 

Nytt kirkebygg I Atyra

2012


Innsamling i KS for Hogar Norma

2013

 

Global Mission Camps misjonspraksis for alle typer mennesker

2014

 

Ny kirke i Itaymni, Curuguaty

2015


Lærebok-prosjektet avsluttes. Bjørn Bjørnø besøker prosjektet i anledningen. Påbegynt ca 1996

2015

 

Bok-prosjektet hadde sluttdato den 31.12.2014. Derfor ble det foretatt en slutt-evaluering i november.

2015


Camilla og Thomas Bølund Kjørstad nye misjonærer I Paraguay

2015


Ny kirke i Jatayti, Curuguaty (indianerkirken)

2016


Ny kirke i Americanokue, Curuguaty (indianerkirken)

2016


Bibelskolen ITF starter opp i Fortuna (indianerkirken)

2017

 

Ny kirke i Curuzu de Hierro, Concepcion-området

2017

 

Kirken i Tobati nesten ferdig-bygd. Midler bl.a. fra Mamre.

2017

 

Kirken i Ypacarai bygges. Midler bl.a. fra Mamre.

2018

 

Kirken i Pedro Juan Caballero får nytt gulv etc. Midler bl.a. fra Mamre

2018

 

Nytt kull i Bibelskolen ITF i Fortuna

2018

 

Kirken i Paso Cadena feirer 60 års jubileum

2018

 

Det bygges ny kirke i Santani

2020

 

Corona i Paraguay fram til 2022. 416 fikk hjelp med oksygen. 36 personer døde.

2022

 

Nytt kull i Bibelskolen ITF i Fortuna

2023

 

Nytt kull i Bibelskolen ITF i Fortuna (2. året)

2024

 

LIPPEN-kurs for søndagsskolelærere. 4 mnd..

2024

 

ITF Bibelskle - 3 år oppstert i mars.

 

 

 

 

 

Det har vært 102 misjonærer - ca 300 årsverk

 

 

32 misjonærer blant indianerne
34 misjonærer i mestiserbefolkningen
36 lærere og internat-folk

 

 

Norsk Folkeskole i Atyra ca 30 år med gjennom-snittelig 10 elever pr år = omkring 300 elever

 

 

Bibelskolen ITF fra 1988 > 23 år. Omkring 300 studenter

 

 

Hogar Norma med omkring 10 beboere i ca 53 år (fra 1968)

 

 

Daghjem i PJC fra 1996

 

 

Evangeliesenter i Atyra - for menn

 

 

Evangeliesenter i Caacupe - for jenter

 

 

 

Kirker: 19 stykker

 

 

Radio-arbeid

 

 

Bibelskolen ITF

 

 

Klinikk i Atyra

 

 

Blant indianerne

 

 

Kirker: 13 bygg. I tillegg endel enkle hytter. Omkring 400 medlemmer. I 2020 døpt 50 stykker

 

 

Desentralisert Bibelskolen ITF i Fortuna, siden 2016: Totalt 40 elever:

 

 

Gymnas i Paso Cadena siden 2003. Totalt 250 elever studenter fram til år 2021

 

 

Lærebok-prosjektet - 68 volum a 140 sider - totalt ca 9520 sider

 

 

Utdannet lærere via bok-prosjektet:. ca 40 personer

 

 

Utdannet lærere via skole i Curuguaty / Arroyo Guazu: ca 30 personer (sannsynligvis vesentlig høyere)

 

 

Klinikk i Yby Yau fram til 1988

 

 

Klinikk i Itanarami

 

 

Klinikk i Fortuna

 

 

Jordbruks-prosjekt

 

 

32 misjonærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com