STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Berger Johnsen

Til side 17

 

En annen nordmann som Kaleb Hansen møtte i Argentina i begynnelsen av sitt Sør-Amerika-opphold, var misjonær Berger Johnsen. Han var en av de virkelige pionerene og hadde arbeidet blant mataco-indianerne og andre indianer-stammer siden 1910. Det hadde vært magert med resultater de 25 årene han hadde oppholdt seg blant indianerne, men i 1936 brøt det ut en vekkelse blant dem og året regnes som selve gjennombruddsåret i norsk pinsemisjon i Argentina.

Han forteller selv hva som skjedde:
"Søndag kveld, i det jeg talte, falt Guds Ånd plutselig på noen nykomne Mataco-kvinner. De begynte å klappe i hendene, ropte av fryd og priste Gud, og ilden tente.

På mindre enn 2 minutter var hele denne forsamling under et veldig Åndens vær. Sådant kan ikke beskrives, men de hørte oss 18 km. borte. Tenk deg 1500 hender mot himmelen, med rop, lovprisning, gledesutbrudd og bønn. Å, hvilket brus!"

Kaleb Hansen ble på en spesiell måte knyttet til familien Berger Johnsen og holdt kontakt med dem helt til Berger Johnsen døde i 1945.

Etter hjemkomsten til Norge sendte han penger ut til underhold av den aldrende misjonæren som nå hadde slått seg ned i Embarcacion, oppe i det nordvestlige hjørnet av Argentina. Johnsen takker i et brev datert 29.april 1940 for beløpet, men beklager seg over at "nu vil ingen ha  norske penge uten i Norge." Etter den tyske okkupasjonen av landet 9. april samme måned stod den norske valutaen neppe i noen høy kurs i utlandet. Johnsen nevner ellers at sønnen Benjamin går på skole, eller rettere sagt er blitt internert i Colegio Intemacional i Paraguays hovedstad etter utbruddet av Annen Verdenskrig , og at Kaleb burde være glad for at han kom tilbake til hjemlandet i tide.

Ellers holder Johnsen en ganske åpenhjertig tone i brevet og har tydeligvis hatt en del problemer med den yngste sønnen sin:

"Benito tok nesten livet av meg før han ble ferdig med all sin galskap. Ja, du, greie opp med en vilding er nu ikke letteste sak i verden. Han synes ha tatt bedre kurs nu, men mitt mot forsvant nesten og troen på ham sviktet. Nå tror andre på han, og jeg kun så langt jeg ser"

Johnsen skriver ellers at de indianerne som har tatt imot evangeliet, er blitt løftet opp på et høyere sosialt nivå. Toba og Pelaga-indianeme kommer helt fra Pilcomayo-området (der Kaleb Hansen først startet opp sin virksomhet o. a.) sammen med mange Mataco-indianere for å være med på møtene i Embarcacion.

"Det er jo frukten av arbeidet der ute som jeg var med om. Møtesalen begynner å bli for liten, og setter vi inn for mange stoler, blir luften aldeles forferdelig."

Han refererer til en samling de hadde forleden dag der mer enn 800 var til stede. Helst ville han ha reist hjem til Norge som han ikke har sett på 15 år, "men komme seg bort herfra - det er noe annet, det du. Det finnes ikke i meg  at overgive hjorden", skriver den gamle hedersmannen til slutt i brevet sitt.

 

Se også:

Berger Johnsen - den første pinsemisjonær fra Norge i Argentina.

 

   

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com