LUPY - Landutvalget for Paraguay

Hovedside     Brev, innkallinger og referat     Arkiv  Epost: landutvalgetpy@gmail.com

 

Landutvalget for Paraguay - LUPY, er er samarbeidsorgang for pinsemenigheter som har arbeid i Paraguay. Formålet er å støtte og fremme arbeidet der, og utnytte de ressurser som menighetene har. LUPY er underordnet Regions-sekretæren i PYM. Epost: landutvalgetpy@gmail.com

Viktige dokumenter:Diverse blogger og sendebrev 

MEDLEMMER pr oktober 2016

Menighet

WEB

Medlem

Epost-adresse

Telefon

Betania, Larvik, kontaktmenighet

www.bela.no

Rudolf Leif Larsen, leder

landutvalgetpy(a)gmail.com

900 28 740

Klippen, Sandnes

www.klippen.net

Sindre K. Ånestad

sinnas67(a)hotmail.com

406 08 803

Lista Pinsemenighet

www.listapinsemenighet.no

Anita Elle
Åse Jorunn Fylling

anita.elle(a)online.no
aasejorunn11(a)hotmail.com

917 08 524
975 07 386

Pinsekirken Nesodden

www.pinsekirken.as

Rigmor Overhalden

rigmor.overhalden(a)hotmail.com

900 36 335

Filadelfia, Vennesla

www.filavennesla.no

Gunnar Jeppestøl

gunnar(a)filadelfiavennesla.no

413 04 337

Betesda, Heddal

http://www.betesdaheddal.no/ 

Jørgen Cloumann

jorgen(a)cloumann.no

951 72 991

Trøgstad Pinsemenighet

 

Ole Johs Jorud, sekretær

ojorud(a)gmail.com

902 53 721

Regionssekretær

 

Torbjørn Tande

tobytande(a)gmail.com

481 83 031