LUPY - Landutvalget for Paraguay

Hovedside     Brev, innkallinger og referat     Arkiv  Epost: landutvalgetpy@gmail.com

 

Landutvalget for Paraguay - LUPY, er er samarbeidsorgang for pinsemenigheter som har arbeid i Paraguay. Formålet er å støtte og fremme arbeidet der, og utnytte de ressurser som menighetene har. LUPY er underordnet Regions-sekretæren i Pinsemisjonen. Epost: landutvalgetpy@gmail.com

Viktige dokumenter:Diverse blogger og sendebrev 

 

MEDLEMMER pr oktober 2020: KLIKK HER!!!! (vanlig passord)